8 jan 2020

Aktiviteter 2020

Styremøter 2020
13. januar 2020
3. februar 2020
2. mars 2020
4. mai 2020
26. mai 2020

Det er åpent styrerom for beboere fra 18.00-18.30.

11. mai 2020 - Komprimatorbil
Komprimatorbilen starter mandag 11. mai kl. 18:00 fra snuplassen øverst i Larsbråtveien. Vedlagt følger «Rutetabell». Brukbare ting kan gjerne settes ut dagen før slik at andre kan redde det fra komprimatorbilen. Den som vil kaste avfall må selv kaste det på bilen.
NB: IKKE SPESIALAVFALL som f.eks. bildekk, batterier, oljeprodukter, maling, o.l.

12. mai 2020 - Vårdugnad
Dugnad er satt til tirsdag 12. mai. Nærmere informasjon vil bli gitt.
Vi møtes på lekeplassene kl. 18:00, hvor oppgaver som gjenstår blir tildelt av rodekontaktene. For effektiv dugnad oppfordres det til innsats også før dette tidspunkt.