Endret: 8 jan 2020     Opprettet: 15 mar 2019

Aktiviteter 2019

Styremøter 2019
7. mars 2019
1. april 2019
6. mai 2019
26. august 2019
16. september 2019
7. oktober 2019
4. november 2019
2. desember 2019

Det er åpent styrerom for beboere fra 18.00-18.30.

8. mai 2019 - Feiing av gangveier og parkeringsplasser m.m.
Hovedfeing av kjøreveier/garasjeplasser/parkeringsplasser blir 8 mai, henstiller alle som har mulighet til å fjerne parkerte biler fra asfalterte plasser. Grus som feies opp på småveier o.l. kan legges i hauger der OVS kommer til med traktor. Hageavfall for sommersesongen legges i sekker og plasseres der OVS kankomme til med traktor.

13. mai 2019 - Komprimatorbil
Komprimatorbilen starter mandag 13. mai kl. 18:00 fra snuplassen øverst i Larsbråtveien. Vedlagt følger «Rutetabell». Brukbare ting kan gjerne settes ut dagen før slik at andre kan redde det fra komprimatorbilen. Den som vil kaste avfall må selv kaste det på bilen.
NB: IKKE SPESIALAVFALL som f.eks. bildekk, batterier, oljeprodukter, maling, o.l.

14. mai 2019 - Dugnad
Dugnad er satt til tirsdag 14. mai. Nærmere informasjon vil bli gitt.
Vi møtes på lekeplassene kl. 18:00, hvor oppgaver som gjenstår blir tildelt av rodekontaktene. For effektiv dugnad oppfordres det til innsats også før dette tidspunkt.

20. mai 2019 - Generalforsamling
Ordinær generalforsamling holdes mandag 20. mai. Eventuelle forslag må sendes styret innen 4. mars. 2019. Innkalling er sendt ut og ligger publisert HER
Før årets generalforsamling inviterer styret på sosialt med pizza fra ca. kl. 17:00. Meld din interesse på sankthansfjellet@gmail.com så får vi bestilt rett antall, gi beskjed om det er spesielle behov.

 

Andre aktiviteter i nærmiljøet:
Lørdag 30. mars 2019 - Haugerudkonserten i Haugerud kirke
Søndag 1. september 2019 - Trosterud- og Haugeruddagen
Søndag 2. desember 2019 - Julegrantenning i Haugerudparken (utenfor Haugerud kirke)