Endret: 20 mar 2020     Opprettet: 17 mar 2020

Befaring for rehabilitering av bodtak - onsdag 18. mars 2020

I forbindelse med rehabilitering av bodtak 2020 vil det bli utført befaring i alle de resterende bodene. Dette for å få en oversikt over eventuelle råteskader og hvilke boder som er isolert eller ombygd.

Befaringen gjennomføres ONSDAG 18 MARS 2020 av taktekker og en fra OSV (Oppsal Vaktmester Sentral).

Boden må være ulåst den dagen fra kl. 0800. Beboere det gjelder har fått rundskriv om dette.

Dere behøver IKKE å være hjemme for å vente på oss, men kun huske å låse opp boden.

Således utgjør dette ikke noe smittefare, og beboere oppfordres selvfølgelig til å holde anbefalt avstand i henhold til anbefalingene fra FHI.