Endret: 19 mai 2020     Opprettet: 24 apr 2020

Digital generalforsamling 11.-19. mai 2020

Generalforsamling i Sankthansfjellet Borettslag vil, pga situasjonen med
koronaviruset bli gjennomført elektronisk. Det blir også lagt opp til manuelle
stemmer til de som ikke har mulighet til å delta digitalt, det vil bli distribuert en
stemmeseddel som kan leveres til styret.

OBOS oppfordrer alle boligselskap til å gjennomføre generalforsamlingen
digitalt, men ber samtidig styret begrense saker utenom lovpålagte saker;
godkjenning av årsregnskap og årsrapport, valg av tillitsvalgte og honorar til
tillitsvalgte.

Regjeringen har også nylig vedtatt en forskrift som gir midlertidig unntak fra
det lovbestemte kravet om fysisk oppmøte på generalforsamlingen. Forskriften
vil gi midlertidig adgang til å signere møteprotokoller elektronisk, og at
borettslag kan kommunisere elektronisk med andelseierne.

Den digitale generalforsamlingen i Sankthansfjellet Borettslag åpner
11.05.2020 og vil være tilgjengelig i åtte dager før den avsluttes 19.05.2020.
Andelseiere som har registrert mobilnummer og e-postadresse hos OBOS vil få
en elektronisk invitasjon til å delta. Innkalling med årsregnskap, beretning og
innstilling fra valgkomiteen vil bli trykket opp en papirversjon som deles ut til
beboerne. Møtet vil være åpent i 8 dager og du kan selv gå inn å stemme når
det passer deg innenfor perioden. Du kan også stemme flere ganger, men det
er kun den siste som vil telle. Leverer du både digitalt og med fysisk
stemmeseddel, vil den være den fysiske stemmeseddelen som er den tellende
stemmen. Vi oppfordrer alle som kan til å levere digitalt da manuelle
stemmesedler krever ekstra arbeid for opptelling.

Dersom du ikke allerede har registrert eller trenger å oppdatere mobilnummer
og e-postadresse hos OBOS oppfordrer vi deg til å gjøre det snarest mulig slik at
alt ligger klart når vi åpner møtet. Logg deg inn på «min side» på Obos.no for å
sjekke hvilke opplysninger vi har registrert på deg. Det er også mulig å få hjelp
til å oppdatere opplysningene ved å ringe eller sende en e-post til vår rådgiver
hos OBOS, Erik Braathen.

Du får en formell innkalling med tid, sted og alle saksdokumentene når
generalforsamlingen nærmer seg. Datoene for gjennomføring kan endre seg
noe, da det er en del som må på plass i forkant.