Endret: 25 nov 2020     Opprettet: 10 sep 2020

Elbil ladeinfrastruktur

Viser til Rundskriv 6 / 2020 om oppstart elbil infrastruktur. 

Arbeidet med fremføring av strøm og ladeinfrastruktur til garasjeanleggene starter opp mandag 14.september 2020 og er beregnet å være ferdig 6.november 2020.

Dette innebærer at dobbeltgarasje i midten (garasje 11-20 og 21-28) ved garasjeanlegg 3 må være åpne og tilgjengelige fra 14.september.  

Fra 14.september kan de nye uteplassene - på hver side av garasjeanlegg 3 (tre plasser mot Haugerudveien og én mot Larsbråtveien) IKKE benyttes til parkering. Uteplasser hvor det skal graves blir sperret av med sperrebånd. 

Grunnet gravearbeider ber vi alle ta høyde for begrenset inn- og utkjøring i perioder - se fremdriftsplanen nederst på denne siden. 

Vi ber om at samtlige forbereder seg ved å lese fremdriftsplanen og gjøre garasjene tilgjengelige for ladeinfrastruktur uavhengig av om du skal ha ladestasjon eller ikke. Dette for at montørene skal komme til for å trekke kabler.
Dersom du er forhindret fra å åpne garasjen din - vennligst kontakt Elektro Nettverk Service AS v/Martin på mail martin@ens.no i forkant, evt. kan Elektro Nettverk Service AS kontaktes på telefon 22078530. 

Andelseiere som ønsker ladestasjon montert i sin garasje nå, må sende signert og utfylt bestillingsskjema til elbil@ens.no innen 24.september 2020. 

Prisen for å få montert ladestasjon i denne omgang er kr 15 450,- eks.mva.
Dersom du vil sette inn ladestasjon på et senere tidspunkt har vi en avtale med Elektro Nettverk Service om en pris på kr 17 900,- eks.mva som gjelder ut 2021. 

Andelseiere som bestiller ladestasjon blir varslet om monteringstidspunkt i forkant av montering. Det er viktig at alle som bestiller ladestasjon rydder sin garasjeplass før montering slik at Elektro Nettverk Service kommer til.

Spørsmål om bestilling eller annet relatert til ladestasjon/infrastruktur henvendes til martin@ens.no.

Oppdatert informasjon 25.11.20
Elektro Nettverk Service er nå ferdig med å installere infrastruktur til elbillading. De har gitt oss utvidet mulighet til å bestille ladestasjon til kr 15 450,- eks.mva (kr 19 312,50 inkl.mva) fram til 15.desember 2020, men det forutsetter at det kommer en samlet bestilling fra borettslaget på to eller flere ladestasjoner. Ved enkel bestilling tilkommer kr 1 300,- eks.mva. Nye bestillingsskjema for elbil-ladestasjon finner du på nettsiden. Kontakt Erland Vestby (97 53 03 23) for koordinering av samlet bestilling.

 

Fremdriftsplan Excel

Bestillingsskjema for ladestasjon samlet bestilling Excel

Bestillingsskjema for ladestasjon enkel bestilling Excel

Graveskisse anlegg 1 PDF

Graveskisse anlegg 1-2 PDF

Graveskisse anlegg 3 PDF

Graveskisse anlegg 4 PDF