Endret: 14 aug 2020     Opprettet: 19 jun 2020

Q&A elbil-prosjektet

Elbil
Elbil-prosjektet har nå kommet et steg videre, og styret i borettslaget har valgt å følge OBOS Prosjekt sin innstilling og går for Elektro Nettverk Services. OBOS Prosjekt vil være bygggherreombud. 

Hvordan er den videre prosessen: Styret har søkt og fått innvilget kr. 300.000 i støtte fra Oslo Kommune som “miljøtilskudd” - dvs. en subsidiering av elbilanlegget /infrastrukturen. 

Hva dekker borettslaget/Hva betaler den enkelte beboer: Borettslaget betaler for all infrastruktur frem til garasjevegg. Den/de som ønsker egen lader/lading fra garasje betaler inn et beløp ca. kr. 28.000 for ladeenheten. I tillegg kommer strømkostnader og software oppdatering og betaling for drifting av anlegget. Litt avhengig av den enkeltes behov vil dette beløpe seg til kr. 1500-4000 per år (dette er bare å anse som en prognose). Vi har valgt et dynamisk (Zaptec) ladesystem. Mer info vil komme etterhvert. 

Når kan graving og bygging av infrastruktur starte?: Litt tidlig å si noe helt konkret om dette - vår ambisjon er september/oktober - men gjerne før! Vi må imidlertid ha ok/tilsagn fra Oslo kommune før vi kan starte opp.

Hvilke konsekvenser har dette for beboere? All anleggsvirksomhet vil gi noen utfordringer. Det kan komme en brakkerigg ved garasjeanlegg 4. Det kan også medføre noen begrensinger i forhold til parkering i garasjer - men også utendørs. Dette kun for kortere perioder. 

Hvilke konsekvenser har dette for husleien? Dette vil ikke ha noen innvirkning på husleien.