Endret: 24 apr 2020     Opprettet: 3 mar 2020

Generalforsamling 2020

Endring 24.04.2020: I år blir generalforsamlingen gjennomført elektronisk. Informasjonen under utgår. 

Det blir avholdt ordinær generalforsamling i Sankthansfjellet Borettslag torsdag 11. juni 2020. Hvis du har forslag til generalforsamlingen, må du sørge for at styret har mottatt dette senest søndag 8. mars 2020. Denne gangen foregår generalforsamlingen i Haugerud kirke.

Hvorfor så tidlig frist for å sende inn forslag?
Selv om generalforsamlingen er i mai så er det mange forberedelser som skal gjøres i forkant av denne. Styret skal blant annet behandle og ta stilling til alle forslag som kommer inn, noen saker må utredes og alt må legges inn i generalforsamlingsheftet som trykkes opp og sendes ut i god tid før møtet. Forslag til generalforsamlingen kan sendes inn hele året, men må være styret i hende innen fristen.

Slik sender du inn forslag
I forslaget ditt bør du:

  • Skrive klart og tydelig hva du ønsker at generalforsamlingen skal ta stilling til
  • Formulere et konkret forslag til vedtak som generalforsamlingen kan stemme over
  • Send forslaget til sankthansfjellet@gmail.com innen fristen som er satt til 8. mars 2020.

Hvis du vil sende forslaget ditt i posten, sender du det til «Sankthansfjellet Borettslag V/Kim André Daljord, Enerhauggata 3, 0651 Oslo». Pass på å postlegge det i tide til at det kommer frem innen fristen.

Du får en formell innkalling med tid, sted og alle saksdokumentene når generalforsamlingen nærmer seg, men det er lurt å notere datoen i kalenderen allerede nå.