Endret: 25 nov 2020     Opprettet: 18 sep 2019

Høst på Sankthansfjellet

Høst- og vinterforberedelser
Styret oppforderer alle om å:

  • Fjerne løv i takrenner mv. på hus og bod. Det er spesielt viktig regelmessig å sjekke avrenning fra bodtak. Vi har hatt mange lekkasjer med utgangspunkt bl.a. i nedfall som sperrer. Ved isolerte boder må andelseier erfaringsvis ta mye av kostnadene selv. 

  • Fjerne løv på garasjetak. Da holder de lenger og felleskostnad holdes nede.

  • Ha på utelys på boder mv.

  • Ikke tette igjen lufteluker i grunnmur. De skal holdes åpne med mindre det er erfaring for at det fryser om vinteren. Et tips i tilfelle er å tette lukene med snø.

  • Tappe av utekraner som ikke er frostsikret. Disse er andelseiers ansvar.