Endret: 28 feb 2019     Opprettet: 2 feb 2019

Snømåking av garasjetak m.m.

Måking av garasjetak – biler foran garasjer mv.
Alle henstilles til å måke garasjetakene våre. Etter at det er falt mye snø denne uken, og et eventuelt mildvær vil gjøre snøen tung, anbefales det å gjøre dette nå.

Måk hele flater sammen med nabo. Stiger finner dere bl.a. ved vaktmesterbrakka. Ved snøfall må biler flyttes fra tillatt parkering (der dette er aktuelt) foran egen garasjeport. Biler som står i veien for snørydding kan bli tauet bort for eiers regning og risiko etter forsøkt varsling. Ta i et tak på gangveier mv. for å bidra til at det til enhver tid er strødd og tilstrekkelig måkt.

Vaktmestertjenesten kan ikke til enhver tid holde området 100 %. Bruk sand fra strøkasser og legg på gang- og kjøreveier hvis det er glatt. Tenk på din nabo - og ta spesielt hensyn til de som har vanskeligheter med å ferdes på glatt føre og å måke selv.