Endret: 19 jun 2020     Opprettet: 12 mar 2020

Arbeidet med utomhusplanen er nå i full gang!

Arbeidet med utomhusplanen er nå i full gang.

Drivhusplassen ble påbegynt mandag 9. mars, og Byrommet har planlagt oppstart uken etter. 
Vi ser frem til at to fine, nye møteplasser i borettslaget står ferdig til bruk til sommeren. 

Oppdatering 24.04.2020
Drivhuset er oppe på Drivhusplassen og kjøkkenhagegruppen er godt i gang
med å planlegge videre utforming og er klare til å fylle drivhuset nå som
temperaturen kryper oppover. Planen er å plante noen bærbusker på plassen
og karmene utenfor skal fylles med urter og jordbær som alle er velkomne til å
plukke fra. Selv om det er kjøkkenhagegruppa som har ansvaret for drivhuset er
alle velkomne til å bruke det. Vi håper det kan bli en fin sosial plass for
borettslaget. Har du lyst til å være med å dyrke? Ta kontakt med Maren Lystad
på marenkslystad@gmail.com (fra den øvre kjøkkenhagegruppa) eller Liva
Mork på livamork@hotmail.com (fra den nedre kjøkkenhagen) i
kjøkkenhagegruppa. Vi vil understreke at du ikke trenger noen forkunnskaper,
kun en interesse eller et ønske om å lære. 

I Byrommet går det også fremover. Lekeskulpturen er snart på plass og også
her vil det plantes flotte bærbusker og -trær. Lekeplassen vil bestå slik den er i
dag. Vi håper også Byrommet vil bli en hyggelig inngangsport til, og møteplass
for, borettslaget.