Endret: 8 jan 2020     Opprettet: 16 mai 2019

Midler fra Sparebankstiftelsen DNB til utomhusplanen

Sankthansfjellet borettslag har fått tildelt midler fra Sparebankstiftelsen DNB til gjennomføring av utomhusplanen.

Styret kan med glede informere om at borettslaget har fått tildelt hele 300 000 kr dedikert til Burri lekeskulptur med underlag. Skulpturen er visuelt flott og oppfordrer til fri lek uten forhåndsdefinerte regler, den har høy kvalitet og krever ikke mye vedlikehold.

  

Sparebankstiftelsen DNB ble opprettet av Gjensidige NOR Sparebank i 2002, og har siden starten tildelt over 4 milliarder kroner til allmennyttige formål. Stiftelsen har visjonen «Vi utløser gode krefter». Og støtter prosjekter som skaper engasjement, involverer frivillige og gir et positivt bidrag til barn og unge.

Styreleder Anders M. Pilgaard og styremedlem Kim A. Daljord var tilstede på høytidelig gaveoverrekkelse på Sentralen onsdag 15. mai 2019. Av søkerne i Oslo var det 133 av 387 søkere som har fått tildelt gaver på til sammen i overkant av 30 millioner kroner.

Dette betyr at vi nå har fått tildelt til sammen 1 633 100 kr fra eksterne.

  • Opptil 1 063 100 kr fra Oslo Kommunes bomiljøtilskudd til bomiljøprosjekter i Groruddalssatsingen, 905 600 kr til byrommet og 157 500 kr til Drivhusplassen.
     
  • 300 000 kr fra Sparebankstiftelsen DNB til Burri skulptur med underlag.
     
  • 250 000 kr fra «OBOS tar grønt ansvar og gir tilbake», midlene kan benyttes fritt mellom de to plassene.

Styret har budsjettert med opptil 200 000 kr i egne midler som kan brukes fritt mellom de to plassene.  Vi har nådd målet om fullfinansiering, og prosjektene gjennomføres nå i sommer som informert i rundskriv 3/2019. Se skisser av prosjektene HER

Hele prosjektet ble satt i gang etter beboerinitiativ som ledet frem til en utomhusplan utarbeidet av Lala Tøyen. Prosjektet har vært sterkt drevet fremover av beboere, kjøkkenhage gruppa og fra styret Anders M. Pilgaard, Lise Styrk Hansen og Kim A. Daljord. Takk til alle som har bidratt så langt! Tusen takk til Oslo kommune Sparebankstiftelsen DNB og OBOS!