Endret: 8 jan 2020     Opprettet: 20 des 2018

Utenomhusplanen for Sankthansfjellet brl på høring

Det er jobbet videre med utenomhusplanen for borettslaget knyttet til «Byrommet» nederst i borettslaget mot Kiwi og «Drivhusplassen» ved flaggstangen.

Her kan dere se revidert skisse fra arkitektkontoret Lala for «Byrommet» etter medvirkningsmøter med beboere. Referat fra møtene kan dere også finne her.

Vi har mottatt tilsagn fra OBOS om støtte til tiltak i planen på kr. 250 000 som kommer i tillegg til kr. 1 063 000 som kommunen har gitt tilsagn til. Vi jobber for at  «Byrommet» og øvrige tiltak skal kunne finansieres uten at borettslaget skal måtte bruke større beløp av egne midler.

Styret ser på forslagene fra Lala som utkast som skal forankres ytterligere. Vi ber om eventuelle innspill innen 20. januar 2019. Vi vil deretter høre saken med de nærmeste berørte beboere før vi behandler saken i styret i løpet av vinteren