8 jan 2020

Utomhusplanen – ny ferdigstillelse mai/juni 2020

Det er, som tidligere informert, valgt entreprenør for arbeidene med Drivhusplassen og Byrommet. Styret har imidlertid blitt anbefalt å utsette arbeidet til det ikke er frost i bakken. Oppstarten av arbeidet er derfor utsatt til neste år, og ferdigstilling er satt til mai/juni 2020.