Endret: 19 jun 2020     Opprettet: 24 apr 2020

Vårdugnaden 2020

På grunn av den pågående situasjonen med koronaviruset vil det dessverre ikke
være mulig å gjennomføre noen felles dugnad i vår. Det vil av samme grunn
ikke bli organisert en komprimatorbil i forbindelse med dugnaden
(komprimatorbil kan ev vurderes senere på året om situasjonen endrer seg).

Dette for å bidra til at Folkehelseinstituttets anbefalinger om å ikke samles i
større grupper overholdes. Styret håper likevel så mange som mulig vil bli med
å klargjøre vårt flotte borettslag for våren og sommeren!

Prioriterte oppgaver:

  • Vi ønsker å forebygge problemer og kostnader ved å ta ned små-løvskog der dette kan skape problemer senere for bygninger, veier, kabel/-ledningstraseer, bak garasjer og som tar utsyn når dette blir stort i løpet av 4-5 år.
  • På alle lekeplasser vil sanden bli skiftet ut. Ugress skal fjernes, og busker klippes der det er nødvendig.
  • Områder som ligger i utkanten av borettslaget, langs Larsbråtveien og Haugerudveien, inngår også i dugnadsarbeidet. Ta vekk løv og grus i kantene!

Søppelsekker vil være tilgjengelig hos de respektive rodekontaktene eller
styrerommet fra 27.april. Containere for hageavfall vil være tilgjengelig
følgende steder:

Garasjeanlegg 1, Snuplassen i Lille Larsbråtvei og ved garasjeanlegg 4. Disse
containerne vil bli satt ut 30.april og vi sørger for at de blir stående inntil behov
eller i en uke.

NB! I disse containerne skal det kun legges hageavfall og ikke noe annet.
Samtlige søppelsekker skal dessuten tømmes i containerne.

Alle øvrige søppelsekker skal kun inneholde hageavfall. Bruk utdelte
transparente sekker.  Der hvor sekker skal håndteres av OVS - sett de så
enkelt å hente som mulig. Lange kvister skal kappes i max 1,5 meters lengde.

Husk å bruke hansker og vær nøye med håndhygiene forøvrig!