Endret: 20 sep 2021     Opprettet: 6 mai 2021

Vårdugnaden er i gang!

Vårdugnaden 2021 - 3.mai - 14.mai
På grunn av den pågående situasjonen med koronaviruset vil det dessverre
heller ikke i år være mulig å gjennomføre noen felles dugnad, men styret håper
likevel så mange som mulig vil bli med å klargjøre vårt flotte borettslag for
våren og sommeren! Vårdugnaden gjelder for fellesområder og ikke for eget
område. 

Prioriterte oppgaver:
- Vi ønsker å forebygge problemer og kostnader ved å ta ned små-løvskog
der dette kan skape problemer senere for bygninger, veier, kabel/-
ledningstraseer, bak garasjer og som tar utsyn når dette blir stort i løpet
av 4-5 år. Er du i tvil kontakt rodekontakt/styret på forhånd.

- På alle lekeplasser vil sanden bli skiftet ut. Ugress skal fjernes, og busker
klippes der det er nødvendig.

- Områder som ligger i utkanten av borettslaget, langs Larsbråtveien og
Haugerudveien, inngår også i dugnadsarbeidet. Ta vekk løv og grus i
kantene!

Trenger du søppelsekker?  Du kan hente sekker hos din rodekontakt eller fra
styrerommet fra 20.april. 

I tidsrommet 3.mai – 14.mai (uke 18 og 19) vil styret sørger for at containere
for hageavfall er tilgjengelig følgende steder: Garasjeanlegg 1, Snuplassen i Lille
Larsbråtvei og ved garasjeanlegg 4. Disse containerne vil bli satt ut ila kort tid,
eller er allerede satt ut, og vi sørger for at de blir stående til dugnaden er over.

NB! I disse containerne skal det kun legges hageavfall og ikke noe annet.
Søppelsekker med hageavfall kan tømmes i containerne, eller settes på vanlig
plass ved søppelbrønnene. Det er kun de utdelte transparente sekkene som skal
benyttes.
 Der hvor sekker skal håndteres av OVS - sett de så enkelt å hente
som mulig. Lange kvister skal kappes i max 1,5 meters lengde.

Komprimatorbil
Det vil i år igjen bli organisert en komprimatorbil i forbindelse med dugnaden.
Den kommer mandag 10.mai. Kl. 17. De som vil kaste avfall må selv være
tilstede når komprimatorbilen kommer. Ingen gjenstander skal hensettes på
forhånd
. Eventuell bytting/gjenbruk av ting må gjøres i forkant, det vil ikke
være anledning til å legge fra seg gjenstander ved garasjeområdene eller der
hvor komprimatorbilen stopper.

NB! Vi henstiller til samtlige om å tenke på COVID-19. Husk at du benytter
munnbind og holder minimum 1 meter avstand under dugnaden. Dette
gjelder også for de som samler seg ved levering av avfall i komprimatorbilen.