Endret: 20 sep 2021     Opprettet: 6 mai 2021

Vårrengjøring 12. mai 2021

Onsdag 12. mai 2021 mellom klokken 07:00 og 19:00 har Bymiljøetaten planlagt vårrengjøring i Larsbråtveien og Haugerudveien. 

Informasjon fra Oslo kommunes nettsider: 

Når rengjør vi gatene?
Vi rengjør vanligvis alle kommunale gater, fortau, gang- og sykkelveier i perioden rundt påske og frem til 17. mai. Hvis en gate ikke er rengjort til oppsatt tid, vil den rengjøres senere.

Se etter nye parkeringsskilt

  • Vi setter opp skilt i gatene minimum 24 timer før vi starter rengjøringen, så du får flyttet bilen.
  • Hvis bilen din ikke er flyttet når vi feier og rengjør gatene kan bilen bli tauet bort. Se derfor etter nye skilt i gaten en gang i døgnet. 

https://www.oslo.kommune.no/gate-transport-og-parkering/veiarbeid-og-vedlikehold/varrengjoring/