3 des 2021

Vibbo – OBOS sin egen kommunikasjonsløsning

Vibbo – OBOS sin egen kommunikasjonsløsning
Vibbo er en digital tjeneste som gjør det enkelt for styret og beboere å
kommunisere med hverandre i borettslag og sameier som er forvaltet av OBOS.
Viktig informasjon publiseres på Vibbo fremover, så styret oppfordrer til å
logge inn og følge med. 

Herborvi fases nå ut.

Vibbo Appen lastes ned fra Android eller Apple sin nedlastingstjeneste.
Per d.d. er omtrent 75% av borettslagets andelseiere registrerte brukere av
tjenesten.
Styret ønsker at henvendelser, som tidligere ble sendt på e-post, fremover
sendes ved bruk av meldingsfunksjonen i Vibbo.