Endret: 7 okt 2020     Opprettet: 29 sep 2020

Viktig info om TV

Styret vil minne alle beboerne om at avtalen med Canal Digital avsluttes 01.10.2020. 

De som ønsker å inngå individuelle TV-avtaler via Homenet bes følge de instruksene som har blitt formidlet fra Homenet på e-post, sms eller brev.

Dersom du ønsker TV-avtale med Viasat må du legge inn bestilling av TV-boks senest mandag 28.09.2020 før kl. 1300 for å ha være sikker på å ha TV fra 1.oktober. Dette fordi Viasat distribuerer bokser én gang per uke - tirsdager.

Kabel mellom fiberboksen «GENEXIS» og TV-boks for de som ønsker individuell TV-avtale:

  • Alle som har fiberboksen plassert i et annet rom eller etasje enn der TV er plassert, må beregne å trekke kabel.

  • Alle som har mer enn én TV trenger kabel for å koble mellom fiberboksen “GENEXIS” fra Homenet og valgt TV-boks. 

  • Kabelen som følger Viasat-boksene er kun 2 meter og dermed for kort dersom du har flere TV-apparater. 

  • Kostnad til å trekke kabel må beboer bære selv. 

Styret ønsker å være behjelpelig i denne prosessen og ber alle som har behov for å trekke kabel om å ta kontakt med oss innen fredag 25.09.2020 på epost: 

sankthansfjellet@gmail.com

eller til Knut Arild Flatner på tlf: 917 47 583