Forsikring

Forsikringsselskap

Styret evaluerer forsikringer løpende. Som et resultat av denne evaluering har vi valgt å bytte forsikringsselskap fra Gjensidige til If. Betingelsene er som tidligere, men forsikringskostnadene er betydelig redusert. Avtalen er gjort direkte med If (og ikke via OBOS). Dette medfører at alle skader skal meldes til If direkte på telefon 02400 eller e-post til skadeserviceeiendom@if.no

Vi kan også opplyse om at skadedyr er dekket i forsikringen via Anticimex.

Skade her kan meldes til telefon 815 48 250.

Andelseierne må selv tegne innboforsikring som dekker innbo og løsøre (dvs. utstyr/innredning man tar med seg ved flytting).

Oppstår det skade i leiligheten, sørg for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøv å kartlegge hva som er årsak til skaden. Meld fra om skaden til Oppsal Vaktmestersentral (ikke OBOS) på telefon 22 76 28 80, faks 22 76 28 81 eller epost: kontor@oppsalvaktmestersentral.no

Skader meldes inn av: 

Andelseierne, styret eller Oppsal Vaktmestersentral.

Andelseier som ønsker å melde inn skal fortrinnsvis kontakte styret i forkant for avklaring og uansett sende kopi av skademelding til styret.

Dekkes skaden? Forsikringen dekker plutselige og uforutsette skader, men skal ikke brukes til å rette på manglende vedlikehold.

* «Hvor har skaden skjedd? Vi trenger opplysninger om boligselskapets navn, og hvilken leilighet som er skadet; eiers navn og adresse og gjerne leilighetsnummer.

* Er flere leiligheter skadet trengs denne informasjonen om alle som er berørt. Viktig er telefonnummer på dagtid til folk som kan skaffe tilgang til alle skadede leiligheter og eventuelt fellesareal.

* Hva ser ut til å være skadeårsaken?

* Når har skade oppstått?

* Har håndverker/vaktmester allerede sørget for skadebegrensning og/eller foreløpig utbedring?

* Ved innbrudd, hærverk eller branntilløp: Er politiet varslet?

Jo mer informasjon du kan bidra med, jo lettere er det for oss å hjelpe deg raskt og effektivt. I tillegg til å melde skaden og sørge for nødvendig befaring kan Forsikringsavdelingen også skaffe håndverkere til utbedringen.».

Mer informasjon om forsikringen

 

Egenandel:

Generell egenandel er kr. 6000,- Det er aldersfradrag for røropplegg som tidligere. Borettslaget dekker egenandel i de tilfeller hvor borettslaget har vedlike­holds­ansvaret. Beboer må etter gjeldende praksis dekke egenandel for skader som er skjedd på områder hvor beboer har vedlikeholdsansvar etter husleie­kontrakt og vedtekter, f. eks. ved feil på elektriske apparater og installa­sjoner inne i leilighet mv. og uansett hvis vedkommende har opptrådt uaktsomt."