Fremleie / Bruksoverlating

Fremleie / Bruksoverlating
Ny borettslagslov gir andelseier rett til bruksoverlating (framleie) inntil 3 år. Styret skal godkjenne fremleietaker, jf. vedtektene punkt 4-2.

Det er ikke tillatt å overlate bruken av boligen til andre uten styrets samtykke og godkjennelse av bruker. Ulovlig overlating av bruk kan føre til salgspålegg av leiligheten.

Søknadsskjema fås ved henvendelse til OBOS, telefon 22 98 14 60.