Ildsted / Pipe

Oppføring av pipe krever søknad til styret. Se Regler for påbygg.
Ved bruk av vedovn eller peis er det svært viktig med god trekk som vil forhindre røyknedfall.

Pipe
Montering av ildsted/pipe må skje slik at ikke avrenning mot sluk hindres.