Maling av boder, gjerder og skillevegger

Som tidligere informert legges det opp til at beboerne gjør innsats ved maling av 2. strøk på bodvegger på vegger som skiftes samt 1. og 2. strøk på det panel som videreføres. Videre på skillevegger som settes opp mellom husene. Dersom man ikke selv kan greie å utføre dette, eventuelt ved naboer mv., meldes det til Styret.

Her er forslag til hvordan male el-bokser o.l. på veggen slik at de syns minst mulig 

 

Oppsal Vaktmestersentral vil distribuere .maling, koster, vaskemidler mv. til den enkelte bolig og gir nærmere informasjon om fordeling av produkter nevnt under.

Utdelt maling kan også benyttes til å male gjerder som beboer selv har satt opp.

Styret anbefaler å unngå profilerte gjerder og eller stående bord ved gjenoppføring, men i stedet benytte liggende bord slik dette benyttes for øvrig på terrasser. Se vedlagte anbefalte tegning (el. bakside dette ark). Nyoppføring må søkes styret om.

Nærmere om maling - forbehandling: Vask av vegger mv. som ikke skiftes

Det påføres alkalisk såpemiddel som blandes ut slik det fremgår av bruksanvisning, for eksempel Pingo Husvask. Blandingsforhold 1:10. Virketid 5 minutter, men må ikke tørke). Vaskemiddel kan påføres med lavtrykkspumpe eller bearbeides med vaskebørste/kost. Skylles av med høytrykksvasker (forsiktig!), eventuelt med hageslange. Løs maling må skrapes av. Etter opptørking i min. 1 døgn på føres Casco sopp og algedreper. Denne skal bare tørke inn på overflaten og ikke skylles av. Mal innen 3-4 dager og før regn slik at sopp og algedreper ikke skylles bort fra veggene.

Når man vasker kan man også skylle ned det nye panelet for å få bort kappestøv.

Maling
Ikke mal i solvegg eller hvor sol er på vei/akkurat har vært grunnet høy temperatur.

Et strøk på nytt panel og to strøk på gammelt panel.

Endeved: Husk å male med endeved vel så godt som resten av panelet.

For nytt panel grunnes endeved med olje før første strøk påføres. Deretter males alt et siste strøk. Husk nødvendig tørketid mellom strøkene slik at det er gjennomtørt. Instruksjon om dette står på spannene.

En del steder bør det fjernes masse under endeveden. Styret/OVS vil se nærmere på dette senere, og anbefaler dugnadsinnsats for å ta bort lett fjernbare løsmasser/jord mv. der dette er mulig.

Se vedlegg som viser hvilke farger som skal benyttes på husene, herunder vinduer mv.

Vedlegg 1: Fargeplan for Sankthansfjellet Brl.

Farge, fargekode og hvor

Gråbrun
NCS S 8005-Y20R
Hovedfarge 1

Sienna
NCS S 6020-Y20R+DN1
Hovedfarge 2

Brunsort/"Munkerudsletta"
BN17 DN13 ON70
Hovedfarge 3

Brun (gulbrun)
NCS S 7020-Y20R, (st.hvit innv).
Vindusfarge 1 (karm og ramme) i trevegg

Gråbrun
RAL 7013
Glasslist (vindu)

Grå
5004-Y06R Nordsjø, Sandtex farger for puss, betong og tegl.
Grunnmur
NB pustende maling.

Grå
5004-Y06R
Vindusfarge 2 (karm og ramme) i grunnmur

Sort
504 sort (Tinova oljebeis). NS 500/600 BY
Toppbord terrasse, rekkverk.

 

Med vennlig hilsen styret i

Sankthansfjellet Borettslag og Oppsal Vaktmestersentral
Haugerud 2017