Markiser

Styret har brukt firmaet Hilmar Hammerhei A/S som samarbeidspartner. 

Nybestillinger av markiser/persienner skal skje til markisefirma direkte fra beboer og betales av denne også for oppsetting av disse.

Beboer står fritt til å velge leverandør siden de selv har vedlikeholdsansvaret for markiser.