TV / Internett

TV
Borettslaget har kabel-TV via Telenor T-we. Den digitale TV-boksen er Telenors eiendom og skal følge boligen ved et evt. salg. De som har en slik digital TV-boks fra før vil kunne bruke denne til en eventuell TV nummer 2 i boligen. 

Avtalen med telenor varer i 3 år og ble inngått i 2017. 

https://www.telenor.no/privat/tv/

Internett
Borettslaget har internett via fiber fra Homenett. Vi har en hastighet på 100/100 Mbit/s. 

Avtalen med Homenet varer i 5 år og ble inngått i 2017. Etter endt avtaleperiode er kablingen borettslagets eiendom, og vi står fri til å velge leverandør. 

https://www.homenet.no/ 

 

Info fra rundskriv 7 / 2019
Avtalen borettslaget har med Telenor (tidligere Canal Digital) om lineær TV går ut i 2020. 

Styret har startet prosessen med å se på løsninger for å fasilitere TV signaler til beboere i borettslaget. 

Styret tar gjerne imot innspill vedrørende TV tilbudet i borettslaget, kontakt Knut Arild: k_flatner@hotmail.com