Avfall og søppel

Sankthansfjellet borettslag har flere tømmesteder med tømming på torsdager. 

Haugerudveien 39, 63 og Larsbråtveien 2, 127, 223. Restavfall tømmes torsdag hver uke. Papir tømmes torsdag annenhver uke (oddetallsuker).

Papp og papir og drikkekartong
Papp, papir og drikkekartong (inkludert eggekartonger) legges i egen beholder.
Bøker med myk perm som f.eks. pocketbøker skal kildesorteres som papir. Innbundne bøker går som restavfall. Fjerner man innbindingen (og kaster denne i restavfallet) kan innmaten sorteres som papir. 

Glass- og metallemballasje
Glass- og metallemballasje legges i egen container merket med glass- og metallemballasje. 

Husholdningsavfall
Oslo kommune er opptatt av kildesortering, og alle beboere i Sankthansfjellet borettslag skal følge sorteringen.

Plastemballasje legges i de blå posene.
Matavfall legges i de grønne posene.
Det som er igjen av restavfall skal legges i vanlige handleposer. Posene knytes så med dobbel knute og legges i restavfallsbeholderen.

Se Oslo kommunes sorteringsveileder her eller les mer på Oslo kommunes nettsider.

Container 
Containere blir bestilt av styret til våre dugnader. 

En container plasseres ved garasjefelt 2 (Venåsveien), en annen i Lille Larsbråtveien og en ved snuplassen øverst i Larsbråtveien. Det plasseres en container til grøntavfall ved gjesteparkeringen /OVS bygget. 

Vis fettvett - unngå rotter, vannskader og kostnader
Fett og matrester som helles i kjøkkenvasken og toalettet blir deilig rottemat. Rotter spiser nemlig alt de kommer over. Jo mer rester du sender ned i avløpet jo flere rotter.

Mye av fettet (også matoljer til steking og frittering) fester seg i rørene på vei ned til rottene Til slutt blir både dine og borettslagets rør tette og resultatet blir at du får tilbakeslag av avløpsvann opp gjennom kjøkkenvasken med oversvømmelse og vannskade i boligen.

Tette avløpsrør (kloakkrør) medfører som nevnt oversvømmelser i boliger og kjellere og medfører store kostnader for borettslaget, som du som andelseier må dekke inn i form av husleien (felleskostnaden). Med andre ord er det lønnsomt for deg, som andelseier, å unngå å helle matoljer, fett og matrester i toalett og utslagsvask

Slik kaster du fettet ditt:

  • Fett i stekepannen og stivnet (avkjølt) fett fjerner du med tørkepapir og kaster det i matavfallet.
  • Fett som ikke stivner samler du i tett emballasje og leverer på gjenbruksstasjonen / avfallsanlegget.