Dugnad

Vi avholder dugnad hvert år i begynnelsen på mai måned. Dette for å holde fellesutgiftene nede.

Borettslaget har ti Rodekontakter. Disse deler ut oppgaver på dugnadsdagen til beboerene som møter på en synlig plass i nærheten av sin rode. Beboerene pleier å være flinke til å drive dugnad, ofte flere dager tidligere enn dugnadsdagen. Så de som ikke kan delta akkurat denne dagen, tar sin del av jobben når det passer. 

Det er allikevel ofte behov for at man veiledes til steder som faller litt i utkanten, som ved garasjene, enkelte skråninger o.l

Har du spesielle ting som du mener bør gjøres på dugnaden så meld det inn til styret.

Det blir kjørt ut Brus/ Øl til de som deltar på dugnaden.

Alle oppfordres til å møte opp og gjøre fellesområdene ryddige og pene til felles glede.