Dyrehold

§ 4 Husdyrhold mv.  (utdrag fra Husordensreglene)

Den som har hund eller annet husdyr skal ta godt vare på dyret men vise særlig hensyn til at dyret ikke skal sjenere andre. 

Hunder skal føres i bånd på borettslagets område. Avføring fra husdyr skal fjernes straks.

Fóring av fugler og andre dyr må ikke medføre at det blir liggende igjen mat.