Elbil

Det er ikke mulig å lade elbiler i garasjen.

I forbindelse med det økende antall el. biler, er det nødvendig å innskjerpe regler for bruk av det elektriske anlegget i garasjer. Det er med umiddelbar virkning innført et forbud mot å benytte eksisterende elektrisk anlegg (stikkontakt) i garasjer til lading av elbil og/eller bruk av kupévarmer tilkoblet dette kursopplegget. Dette for å unngå evt. risiko for branntilløp i våre garasjer!

Anlegget er ikke dimensjonert for denne bruk, og bruken må derfor begrenses til å gjelde bilens motorvarmer. Annen sporadisk normal bruk av kursopplegget vil tillates som tidligere.

Det jobbes parallelt for å finne egnede løsninger for elbillading andre steder. For ytterligere spørsmål, ta kontakt med styremedlem Erland Vestby på tlf: 975 30 323