Garasjer

Hvor ligger garasjefeltene?

Garasjefelt 1 ligger midt i nedre boligfeldt på Haugerud. 

Garasjefelt 2 ligger i Stjernemyrveien mot venåsveien.

Garasjefelt 3 ligger i krysset Larsbråtveien/Haugerudveien.

Garasjefelt 4 ligger ovenfor gjesteparkeringen i Larsbråtveien (den grusete parkeringsplassen ovenfor vaktmesterboden).

Garasjefelt 5 ligger øverst i Larsbråtveien ovenfor snuplassen.
 

EL-LADING
Lading av elbiler i garasjer

I forbindelse med det økende antall el. biler, er det nødvendig å innskjerpe regler for bruk av det elektriske anlegget i garasjer.

Det er med umiddelbar virkning innført et forbud mot å benytte eksisterende elektrisk anlegg (stikkontakt) i garasjer til lading av el. bil og/eller bruk av kupévarmer tilkoblet dette kursopplegget.

Dette for å unngå evt. risiko for branntilløp i våre garasjer!

Anlegget er ikke dimensjonert for denne bruk, og bruken må derfor begrenses til å gjelde bilens motorvarmer.

Annen sporadisk normal bruk av kursopplegget vil tillates som tidligere.

Styret kan etter særskilt avtale tillate lading via godkjent ladeboks. Denne må evt. monteres for egen regning.

Det jobbes parallelt for å finne egnede løsninger for elbillading andre steder.

For ytterligere spørsmål, ta kontakt med styremedlem Erland Vestby på tlf: 97530323
 

Hver leilighet har en garasje. Vi henstiller beboere til å bruke den til bilen.

Garasjene vil underlegges de alminnelige reglene som gjelder for vedlikehold etter
borettslagets vedtekter. Formelt innebærer forslaget at borettslaget tar et ansvar for
ytre vedlikehold, mens ansvar for elektrisk anlegg og indre vedlikehold, samt for
garasjeport, fremdeles påligger den enkelte. I praksis er det i dag vedlikeholdsreglene
som gjelder i borettslaget som i de fleste sammenhenger har vært fulgt så langt også
for garasjelagets del.
 

Garasjene er regnskapsmessig innlemmet i borettslaget fra 1. januar 2011. Generalforsamling 2014 godkjente at garasjelaget ble oppløst og innlemmet i borettslaget.

Styreleder, nestleder og sekretær i borettslaget utgjør styret i garasjelaget. Oppsal Vaktmestersentral kan kontaktes for praktiske spørsmål om garasjeanlegget (herunder nøkler).

Garasjene skal følge med boligen ved salg, og bør inkluderes ved bud på leilighet.

Leie innkreves sammen med borettslagets felleskostnader.

Strøm for normalt forbruk har så langt vært inkludert i felleskostnaden for garasje. Det

bør vurderes om forbruk skal beregnes for alle. Eventuell el-bil e.l. må betale etter

stipulert/faktisk forbruk. Kontakt styret om du har dette.
 

Ved bytte av garasje mellom beboere meldes dette til Styret. Utleie av garasje skjer til andre beboere i Borettslaget.

Låser til garasjer.

Garasjer skal låses med hengelås som er FG-godkjent. Portåpnere: Elektronisk portåpner kan benyttes og må være FG-godkjent.

Alle må være flinke til å låse. Den som ikke låser, er ansvarlig for eventuelt herverk i garasjerekken.

Felt   Garasjenr  Bolig
1          01        Haugerudveien 17
1          02        Haugerudveien 11
1          03        Haugerudveien 27
1          04        Haugerudveien 23
1          05        Haugerudveien 31
1          06        Haugerudveien 19
1          07        Haugerudveien 33
1          08        Haugerudveien 35
1          09        Haugerudveien 39
1          10        Haugerudveien 41
1          11        Haugerudveien 5
1          12        Haugerudveien 9
1          13        Haugerudveien 21
1          14        Haugerudveien 13
1          15        Haugerudveien 25
1          16        Haugerudveien 7
1          17        Haugerudveien 15
1          18        Haugerudveien 3
1          19        Haugerudveien 1
1          20        Haugerudveien 29
1          21        Haugerudveien 37
1          22        Haugerudveien 55
1          23        Haugerudveien 57
1          24        Haugerudveien 47
1          25        Haugerudveien 49
1          26        Haugerudveien 51
1          27        Haugerudveien 43
1          28        Haugerudveien 45

2          01        Haugerudveien 63
2          02        Larsbråtveien 7
2          03        Haugerudveien 53
2          04        Larsbråtveien 57
2          05        Larsbråtveien 93
2          06        Larsbråtveien 79
2          07        Larsbråtveien 5
2          08        Larsbråtveien 77
2          09        Larsbråtveien 65
2          10        Larsbråtveien 43
2          11        Larsbråtveien 3
2          12        Larsbråtveien 61
2          13        Larsbråtveien 9
2          14        Larsbråtveien 89
2          15        Larsbråtveien 71
2          16        Larsbråtveien 1
2          17        Haugerudveien 61
2          18        Larsbråtveien 45
2          19        Larsbråtveien 11
2          20        Larsbråtveien 13
2          21        Larsbråtveien 91
2          22        Larsbråtveien 63
2          23        Larsbråtveien 75
2          24        Larsbråtveien 83
2          25        Larsbråtveien 59
2          26        Larsbråtveien 69
2          27        Larsbråtveien 73
2          28        Larsbråtveien 81
2          29        Larsbråtveien 55
2          30        Larsbråtveien 67
2          31        Larsbråtveien 87
2          32        Larsbråtveien 85
2          33        Haugerudveien 59

3          01        Larsbråtveien 137
3          02        Larsbråtveien 119
3          03        Larsbråtveien 105
3          04        Larsbråtveien 101
3          05        Larsbråtveien 115
3          06        Larsbråtveien 99
3          07        Larsbråtveien 19
3          08        Larsbråtveien 33
3          09        Larsbråtveien 103
3          10        Larsbråtveien 31
3          11        Larsbråtveien 41
3          12        Larsbråtveien 25
3          13        Larsbråtveien 37
3          14        Larsbråtveien 53
3          15        Larsbråtveien 95
3          16        Larsbråtveien 27
3          17        Larsbråtveien 17
3          18        Larsbråtveien 117
3          19        Larsbråtveien 23
3          20        Larsbråtveien 39
3          21        Larsbråtveien 15
3          22        Larsbråtveien 109
3          23        Larsbråtveien 97
3          24        Larsbråtveien 21
3          25        Larsbråtveien 133
3          26        Larsbråtveien 113
3          27        Larsbråtveien 29
3          28        Larsbråtveien 111
3          29        Larsbråtveien 135
3          30        Larsbråtveien 35
3          31        Larsbråtveien 51
3          32        Larsbråtveien 107
3          33        Larsbråtveien 49
3          34        Larsbråtveien 47

4          01        Larsbråtveien 195
4          02        Larsbråtveien 211
4          03        Larsbråtveien 207
4          04        Larsbråtveien 223
4          05        Larsbråtveien 233
4          06        Larsbråtveien 221
4          07        Larsbråtveien 247
4          08        Larsbråtveien 175
4          09        Larsbråtveien 219
4          10        Larsbråtveien 187
4          11        Larsbråtveien 183
4          12        Larsbråtveien 263
4          13        Larsbråtveien 215
4          14        Larsbråtveien 249
4          15        Larsbråtveien 149
4          16        Larsbråtveien 153
4          17        Larsbråtveien 217
4          18        Larsbråtveien 259
4          19        Larsbråtveien 181
4          20        Larsbråtveien 193
4          21        Larsbråtveien 229
4          22        Larsbråtveien 199
4          23        Larsbråtveien 185
4          24        Larsbråtveien 155
4          25        Larsbråtveien 143
4          26        Larsbråtveien 131
4          27        Larsbråtveien 129
4          28        Borettslaget, utleid til Larsbråtveien 171
4          29        Larsbråtveien 141
4          30        Larsbråtveien 127
4          31        Larsbråtveien 16
4          32        Larsbråtveien 163
4          33        Larsbråtveien 36
4          34        Larsbråtveien 30
4          35        Larsbråtveien 28
4          36        Larsbråtveien 20
4          37        Larsbråtveien 161
4          38        Larsbråtveien 34
4          39        Larsbråtveien 6
4          40        Larsbråtveien 171
4          41        Larsbråtveien 12
4          42        Larsbråtveien 10
4          43        Larsbråtveien 32
4          44        Larsbråtveien 169
4          45        Larsbråtveien 18
4          46        Larsbråtveien 14
4          47        Larsbråtveien 157
4          48        Larsbråtveien 165
4          49        Larsbråtveien 2
4          50        Larsbråtveien 24
4          51        Larsbråtveien 4
4          52        Larsbråtveien 159
4          53        Larsbråtveien 38
4          54        Larsbråtveien 167
4          55        Larsbråtveien 8
4          56        Larsbråtveien 22
4          57        Larsbråtveien 26
4          58        Larsbråtveien 147
4          59        Larsbråtveien 123
4          60        Larsbråtveien 145
4          61        Larsbråtveien 125
4          62        Larsbråtveien 151
4          63        Larsbråtveien 139
4          64        Larsbråtveien 239
4          65        Larsbråtveien 173
4          66        Larsbråtveien 203
4          67        Larsbråtveien 255
4          68        Larsbråtveien 189
4          69        Larsbråtveien 201
4          70        Larsbråtveien 245
4          71        Larsbråtveien 177
4          72        Larsbråtveien 251
4          73        Larsbråtveien 179
4          74        Larsbråtveien 209
4          75        Larsbråtveien 261
4          76        Larsbråtveien 237
4          77        Larsbråtveien 191
4          78        Larsbråtveien 257
4          79        Larsbråtveien 241
4          80        Larsbråtveien 243

5          01        Larsbråtveien 235
5          02        Larsbråtveien 227
5          03        Larsbråtveien 197
5          04        Larsbråtveien 225
5          05        Larsbråtveien 231
5          06        Larsbråtveien 253
5          07        Larsbråtveien 213
5          08        Larsbråtveien 205

Oppdatert 22/5-16