Gressklipping

Gressklipping foretas av våre vaktmestere fra OVS. De skal klippe alle fellesareal med gressklipper eller kantklipper.

Inni eget atrie står beboer selv ansvarlig for klipping.