Snømåking

Snømåking foretas på alle veiene i borettslaget, både de interne veiene, stikk- /gangveiene og forran garasjene av OVS.

Det har vært spørsmål om hva som kan forventes av standard for brøyting. Følgende gjelder: OVS brøyter i borettslaget alle dager. I utgangspunktet er det ikke helgevakt for brøyting (ingen «garanti») men i praksis brøytes det også i helger.

Som utgangspunkt brøytes hele borettslaget en gang om dagen. Parkeringsområder og hovedferdselsveier brøytes oftere. Ved store snøfall tilstrebes å holde også mindre veier åpne, men kapasiteten er i praksis begrenset. Styret vil vurdere hva som ev. kan gjøres for å bedre kapasiteten i perioder med mye snø.

De som brøyter hos oss har tre borettslag som de skal brøyte. Det er vårt som skal tas først grunnet alle bakkene vi har. Det tilstrebes å skifte på hvor brøyting i vårt borettslag påbegynnes (mindre veier) og avsluttes for å sikre at ikke noen «alltid blir sist».

Kommunen må brøyte noe av sneen inn på vårt område de årene med mye snø. 
Se kommunens hjemmeside for mer informasjon.