Styrerommet

Styrerommet befinner seg i kjellerinngangen til Larsbråtveien 223.
Det henger en grønn postkasse på høyre side av inngangen hvor brev til styret kan legges.

E-postadressen til styret er: sankthansfjellet@gmail.com

Her avholdes alle styremøtene. 

Arkivet til borettslaget befinner seg her.