Tilfluktsrom

Det finnes tilfluktsrom i følgende boliger:

Haugerudveien 37
Larsbråtveien 1
Larsbråtveien 3
Larsbråtveien 22
Larsbråtveien 147
Larsbråtveien 223

Alle boliger med tilfluktsrom har skilt med "Tilfluktsrom" på husveggen. 

Kart over tilfluktsrommene kan du se her

Tilfluktsrommene disponeres av beboer inntil behov. Behovet varsles med sirener fra Sivilforsvaret. Tilfluktsrommene må kunne ryddes og gjøres klar for bruk innen 48 timer.