Vedlikeholdsplan

​Her ligger nå oversikten over det siste av vedlikeholdsplaser 2018 i ulike format.

Vedlikehold  i word

Vedlikeholdsplan i PDF

​Vedlikeholdsplan i xlxs

Styret har inngått avtale med KPP om å oppdatere borettslagets vedlikeholdsplan for hus, boder og garasjeanlegg. KPP er som kjent vårt byggherreombud ved takrehabiliteringen.

Vi ber den enkelte om å

  • Kontrollere innertak i garasje for å se om det er råte i tak, eventuelt også i andre konstruksjoner.

  • Vurdere egne vinduer for å se om det er råte eller andre skader på disse. Oppgi alder på vinduene og hvor de er plassert på huset.

Meld tilbake til borettslagets e-post sankthansfjellet@gmail.com eller til styrets postkasse. Ta helst bilder.
 
Oppsal Vaktmestersentral utfører det vesentligste av løpende snekkeroppdrag i borettslaget, inkludert utbedring av lekkasjeskader som erfaringsvis kan oppstå fra tak/terrasser. Styret vurderer i samarbeid med sentralen hvilke firmaer som mest kostnadseffektivt løser løpende vedlikehold som ikke sentralen selv håndterer.