Avtrekksvifter

Ventiler 
Rengjør helst hvert år. Som rengjøringsmiddel kan man nytte vanlig såpevann.
Rengjøring av ventiler er meget viktig med tanke på et godt innemiljø.

Kjøkkenvifte 
Ventilasjonsviften skal alltid være tilkoblet og i funksjon. Ristene i kjøkkenvifta bør rengjøres i varmt såpevann gjerne med salmiakk en gang pr. måned. Rene rister er viktig for innemiljøet. 

Innemiljø
For å opprettholde et godt inneklima er det viktig med rikelig friskluft.
Lufting bør skje ved at man hurtig lufter gjennom store åpninger, så som dører og vinduer. To minutter gjennomlufting er det beste slik at veggene ikke blir kjølt ned. Langvarig lufting gjennom vinduer som står på gløtt mesteparten av året  kan forårsake mugg og råte i vinduskarmen og i verste fall i veggen under vinduet.  

Ved bruk av vedovn eller peis er det svært viktig med god trekk som vil forhindre røyknedfall.