Branninstruks

Branninstruks

Oppmøte ved brann er nærmeste lekeplass. 

  • Varsle: Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. 
  • Redde: Evakuere bygningen. Barn og eldre/uføre hjelpes ut. 
  • Slokke: Ved mindre branntilløp forsøk å slokke brannen med tilgjengelig slokkeutstyr.

Lukk dører og vinduer. Hvis brannen ikke slokkes raskt er det særlig viktig at dører til det rom hvor det brenner holdes lukket for å hindre spredning. 

Gjør det kjent med rømningsveier og nødutganger, samt hvor slokkeutstyr er plassert. 
Sørg for at rømningsveier og nødutganger alltid er frie. 
Gjør deg kjent med hvordan slokkeustyret skal brukes. 

Brannsikkerhet
I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og brannsyn skal alle boliger ha minst én godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkingsutstyr ved pulverapparat eller husbrann-slange.

Det ble i 2002 montert husbrannslange i boligene, samt nye brannvarslere i begge etasjer. Det er borettslagets ansvar å anskaffe utstyret. Andelseier har ansvar for å kontrollere utstyret.

Brannslanger

Beboerne er ansvarlig for å vedlikeholde brannvarslere og brannsluknings utstyr. Disse skal kontrolleres årlig.Iht.gjeldende forskrifter skal brannsluknings apparater på service hvert 10 år.

Røykvarslere

Beboer skal skifte batteri en gang i året. Brannvarslere skal testes regelmessig. Ved test av brannvarsler er det ikke tilstrekkelig å trykke på knapp på varsleren, men testes ved f.eks. røyk fra stearinlys. (Tips: la lyset brenne, slukk, og la røyken treffe varsleren). Dersom utstyret er defekt meldes dette skriftlig til styret.

Det skal ikke brukes alkaliske batterier.