Elektrisk anlegg

Elektrisk anlegg er kontrollert t.o.m. sikringsskap (termofotografering) i boligene og visuell inspeksjon av el. opplegget (2005).

Ny kontroll ble gjennomført av Nord-El i 2013 i samarbeid med Gjensidige Forsikring. Ingen alvorlige feil ble avdekket ved siste kontroll, og de fleste øvrige feil er rettet.

Styret har i 2010 formidlet tilbud til andelseierne om skifte til automatsikringer m/overspenningsvern.

Styret har i 2011-12 informert om ulike skadeforebyggende tiltak og formidlet tilbud om skifte av varmtvannsberedere. Mange har som følge av dette skiftet bereder.