Husleie

Husleie
Husleie/fellesutgiftene blir bestemt av styret og godkjent av Generalforsamlingen hvert år. Det innbetales til OBOS hver måned av beboer. Husleien dekker driften av borettslaget og de løpende utgiftene med vedlikehold og lån som borettslaget har.

Avtale om garantert betaling av felleskostnader
Borettslaget har avtale med OBOS Factoring AS om garantert betaling av felleskostnader. OBOS garanterer for overførsel til borettslaget hver måned og overtar deretter alt ansvar og risiko for eventuell manglende innbetaling av felleskostnader. Ordningen representerer en tilsvarende løsning som borettslagenes sikringsfond.