Historikk - Sankthansfjellet borettslag

Sankthansfjellet borettslag
Bygningene er tegnet av arkitektene Paul Cappelen og Thorbjørn Rodahl i 1965. Bebyggelsen ligger i et kupert og bratt terreng. Det ble lagt vekt på å skape småhusbebyggelse med høy utnyttelse og enkel elementproduksjon. Hver husenhet er originalt på 9x13 meter og er uten vinduer på de tre baksidene. hovedideen var å skape et stille og innadvendt boligmiljø med skjermede gårder og terrasser. Alle leilighetene har en terrasse i annen etasje hvor beboerene kan nyte utsikten over byen. Dette er hentet fra "Oppdag groruddalen en kulturhistorisk guide".

Borettslaget består av 183 småhus i rekke og ligger på Haugerud, grensende mot Hellerud i syd og mot Østmarka. Bebyggelsen er oppført i 1969-71. De fleste boligene har atrium. Byggeprosjektet står oppført i Arkitektguiden og er 70- tallsfunkis på sitt aller beste. De fleste boligene har mulighet for utbygging. Boligene er rehabilitert i 2007/08. Arbeidet omfattet skifte av de fleste fasader, omtekking av terrasser og utskifting av en større andel vinduer. Husene er malt i nye farger tilpasset arkitekturen og terrenget. Der det har vært hensiktsmessig ble boligene etterisolert (støtte fra ENØK-fondet) og nye fasader gitt en moderne konstruksjon med luftet kledning.

Haugerud navnet skriver seg fra Haugerud gård. Gården drives ikke lenger som bruk, men våningshuset og stabburet står enda, mellom Stjernemyra barnehage og Haugerud senter. En liten skogflekk med et lagerskur markerer det som er igjen av gårdens område som ikke er tatt i bruk til bebyggelse. Her sto også gårdens låve og stall, fram til den brant ned natt til 6. januar 1989. De syv hestene som sto der ble alle reddet ut.

Østmarka er preget av at den er dannet av gammelt grunnfjell (mer enn 1000 millioner år gammelt) med tydelige foldninger som danner daler og åser fra nord mot syd. Dette medfører at det blir mye bakker, hvor man enn ferdes.Østmarka naturreservat er ca 12,5 kvadratkilometer og ble fredet første gang 21.12.1990 og utvidet ved kgl. res. 13.12.2002. Formålet med fredningen er å bevare et større, relativt uberørt og variert barskogområde med tilhørende plante- og dyreliv, som er typisk for denne delen av Oslomarka, og som har særskilt vitenskapelig og pedagogisk betydning. Gode turmuligheter både sommer som vinter.

Her et lite utsnitt fra Hellerud Historielag's fortelling om Haugerud gård: St. Hansaften kom familiene i nabolaget til feiring på St. Hansfjellet, hvor de brant bål, lekte uteleker, danset og spiste medbrakte smørbrød, kaker og godteri. De sprekeste dro til topps på Larsbråtfjellet og så på soloppgangen.

Marokkanske kuber
70-tallskassene var utskjelt og misforstått. Men Sankthansfjellet borettslag i Oslo er mer moderne enn noen sinne.

Arkitektene hadde vært på studietur til Marokko og sett de kubiske husene som ligger stablet oppå hverandre langs fjellsidene. Prinsippet var perfekt for rasjonell masseproduksjon. Dermed fikk Per Cappelen og Torbjørn Rodahl ideen om å tegne klynger av kubiske, vinkelformede hus tett i tett på en norsk furukolle seint på 60-tallet.

Sankthansfjellet borettslag på Haugerud utenfor Oslo har gangveier mellom furuleggene og kassehusene. Men du ser ikke inn til de som bor der. Husene ligger tett, men de vender mot en privat liten uteplass i atriet, der inngangen også ligger. I tillegg har de en tilbaketrukket takterrasse og en forhage som ligger ut mot fellesarealene.

– De private uteplassene og lite innsyn gjør trolig at man får større toleranse for naboer, sier arkitekt Siv Larsson som selv bor i borettslaget med kledning og materialer fra Moelven.

Det har potensial til å bli verdsatt av en ny generasjon som ikke har aversjoner mot kassearkitektur fra 70-tallet

Husene gir rom for individualitet og personlige tilpasninger. Man kan være ute, og velge om man vil være privat eller sosial. I atriet kan man ha prosjekter eller rot som ikke plager naboen. De bilfrie områdene internt i borettslaget og de varierte nærområdene gjør det svært barnevennlig. – Her bor vi naturskjønt med kort vei til byen, sier Larsson om borettslaget som ble planlagt før kravet til universell utforming, og derfor egner seg best for de spreke.

70-tallets byggefelt av denne typen har vært utskjelt for sin enkle kasse-på-kasse-design. Men det er på tide å overvinne slike fordommer, mener stipendiat ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Anne-Kristine Kronborg.

– Borettslaget har tålt tidens tann godt. Men det har også potensial til å bli verdsatt av en ny generasjon som ikke har aversjoner mot kassearkitektur fra 70-tallet, sier hun.

Hun mener at boligkjøpere som setter pris på det rene formspråket og «funkisstilen», vil fatte ny interesse for kassehusene. Men det forutsetter at borettslaget tar vare på arkitekturen og rendyrker særpreget.

– Tiden har på en måte arbeidet for Sankthansfjellet.

Alle husene i Sankthansfjellet var i utgangspunktet identiske. Men de ble satt sammen i ulike grupperinger og plassert ulikt i det kuperte terrenget. Noen utbygginger og nye vinduer har det blitt, men nå har borettslaget en forhåndsgodkjent plan for forandringer. Og for et par år siden ble fasadene malt i tre ulike nyanser av brunt. Det enkelte hus fikk definert sin egen farge til forskjell fra naboen, samtidig som området blir enhetlig.

– Tiden har på en måte arbeidet for Sankthansfjellet. Fra å være omtalt som «brakker», men et flott sted å bo, har det nå på ny blitt moderne, med sitt renskårne kubiske uttrykk. Og fremdeles et flott sted å bo, sier Larsson.

Utført rehabilitering og større vedlikehold

Ny taktekking på hus og boder 1991 - 1996

Varmekabler i gangveier 1995 - 1998

Terrasse- og bodtekking med tilhørende arbeide (herunder råteskader hus / boder) 1996 - 2001

Krypkjellerundersøkelse / soppkontroll 1998 - 2001

Skifte av utebelysning, ekstra stolper2000 - 2002

Skifte av innvendige stoppekraner i boligene, skifte / vedlikehold av utvendige felles stoppekraner for husrekkene 2002

Nye søppelanlegg (3 områder) /nye postkasser 2003 - 2004

Enøktiltak varmekabelanlegg (gangveier) 2003 - 2004

Lekeområder/nærmiljøanlegg (2 områder) 2004

Beplantning fellesområder 2005 - 2006

Fasaderehabilitering, terrassetekking 2007 – 2008

Utskifting av gjerder enkelte steder 2010

Ut over løpende vedlikehold er det oppført et bygg i Larsbråtveien for løsning av vaktmesteroppgaver. Bygget ble ferdigstilt i 2007. I tillegg er noen områder i Larsbråtveien som fikk ny beplantning i 2005/06 videre oppgradert/omarbeidet. Det ble lagt varme-kabel på et nytt område i 2009 betalt av Gjensidigefondet.

Rehabilitering og større vedlikehold
På ekstraordinær generalforsamling i 2006 ble det besluttet å rehabilitere fasader inkl. å skifte en stor andel av vinduene, samt tekke om de fleste terrassene. Entreprenør EUC AS (European United Contractors) ble valgt som samarbeidspartner. Arbeidene startet opp i januar 2007 og ble ferdigstilt i november 2008.

Rehabiliteringen har etter styrets vurdering blitt profesjonelt utført og det er all grunn til å være svært fornøyd med resultatene. Det er knyttet gode garantier til rehabiliterte fasader, bl.a. 10 års direkte garanti fra leverandør av maling.

A. L. Høyer har vært byggherreombud for borettslaget.

I hovedsak er følgende arbeider utført ;

 Tilnærmelsesvis alle fasader er skiftet (unntatt nordvendte fasader av god kvalitet og utbygde fasader i senere år). Til sammen 20724 kvm er skiftet. Til sammen 27 057 m2 er malt.

 De fleste syd og østvendte fasader (langvegger) er tilleggsisolert 5 cm.

 Ved skifte av panel er takene tilleggsisolert med 7 cm. tykke isolasjonsplater 1,2 meter inn fra vegglivet (mer isolasjon vil være uheldig for lufting).

 Alle fasader som er skiftet har fått moderne, luftet kledning og ny vindtetting.

 Det er brukt skåret panel1 og maling av aller beste kvalitet.

 De fleste terrasser er tekket om (relativt nylig rehabiliterte er videreført).

 En større andel vinduer (ca. 50 %) er skiftet.

 Arkitekturen er "strammet opp" og husene er fargesatt enkeltvis etter en helhetlig plan i nye farger iht. Corbusiers fargeskala for funkisbygg (3 ulike farger).

Borettslaget har utført det meste av arbeider knyttet til boder/skillevegger mv. ved bruk av Oppsal Vaktmestersentral.2 OVS har laget alle nye terrassetremmer.

I rehabiliteringen har det vært en gjennomgående føring at det ikke skal være større vedlikeholdsbehov relatert til fasader i de neste 10 årene.

----------------------------- ooo ----------------------------

Alle garasjer har blitt malt i 2009 på dugnad, og noe kledning er skiftet ut. Det er avdekket vedlikeholdsbehov for garasjene som har medført økning i felleskostnad for garasjene fra og med 2010. Vedlikeholdsbehovene er knyttet i hovedsak til tak. De takene som har størst behov for reperasjon ble tatt i 2011-2012.