Basseng-/trampolineregler

Basseng
Mer enn 20 cm dypt? Da skal det sikres.

Eier eller leier du et anlegg med basseng, dam eller brønn som er mer enn 20 cm dyp, skal det sikres. Det gjelder både utendørs og innendørs. Dette er spesielt viktig om du har et basseng eller stamp som ligger knyttet tett til bebyggelse, og dermed er lett tilgjengelig. Det fremgår av Plan- og bygningsloven.

Slik sikrer du:

Etter loven skal basseng, brønn eller dam sikres slik at personer hindres fra å falle i dem. Reglene tar spesielt hensyn til sikring i forhold til barn, som er mest utsatt for drukningsulykker i denne typen vannanlegg.

Sikring er ikke nødvendigvis det samme som gjerde.
Her er alternativene:

Solid og sikker tildekking (eksempelvis med lokk)

Innhegning/inngjerding, eller innbygging i avlåst rom. Et gjerde bør gå helt ned til marken, og være minst 150 cm høyt. Det må stå på solid fundament, og skal også sikrest mot klatring og at barn kan komme gjennom gjerdet. Port må ha solid lås eller annen lukkeanordning.

For damanlegg er det ikke alltid nødvendig med inngjerding. Andre tiltak kan være å anlegge grunne partier med dypde på maks 20 cm, der barn kan komme til. Sikring med rist eller tett vegetasjon er også aktuelle alternativer.

Flere detaljer om regelverket finner du hos Kommunal- og regionaldepartementet og i lovverket.

Trampoline
Du har også ansvar for trampolinesikkerheten

Det er ikke bare bassenger som skal sikres forskriftsmessig. I mange nabolag står trampolinene tettere enn løvetann, og unger løper fra hage til hage for å hoppe sammen. Så hvem har ansvaret for sikkerheten?

I følge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har foreldre, boligsameier, velforeninger, barnehager og andre som setter opp trampoliner etter loven ansvaret for at trampolinene er montert etter bruksanvisning, at de får en trygg plassering på et ufarlig underlag og at bruken skjer i samsvar med brukerveiledningen. Dette gjelder uavhengig av om trampolinen plasseres på privat eller offentlig grunn. Eier har også ansvar for vedlikehold.