Vilkår for varmepumpe

Montering av varmepumpe krever styrets samtykke. Styret har vedtatt vilkår for oppsetting av varmepumper, jf. under.

Styrets beslutninger om tillatelse til montering av varmepumpe innebærer balansering av fordeler for den enkelte mot ulemper som følge av eksponering og eventuell støy. Kriteriene styret har vedtatt forsøker å balansere disse hensynene, og tar for så vidt utgangspunkt i plikter styret er pålagt å håndheve i annen sammenheng, jf. om parabolantenner hvor det er krav i husordensreglene.

Det er ennå ikke et slikt omfang av varmepumper at det er større utfordringer mht. estetikk eller andre forhold, men dette kan utvikle seg. Antallet er økende. Likhetsprinsippet som gjelder innebærer at beboerne må behandles likt.

Kriteriene:
1) Varmepumpe skal plasseres slik at det ikke er nevneverdig innsyn til anlegget fra beferdede fellesområder, fortrinnsvis i atriet.

2) Varmepumpe kan kun settes opp om det ikke er til særlig ulempe for berørte naboer ved støy og/eller skjemmende eksponering mv.

3) Alle rør/føringer og pumpe skal males i husets farge og monteres slik at fuktighet ikke kan skade veggen.

4) Søknad om å sette opp varmepumpe skal sendes styret. Det skal dokumenteres at berørte naboer er underrettet med 14 dagers frist for å uttale seg.

Vi minner også om at det gis ENØK støtte. Les om vilkårene her.