Rundskriv 1 / 2015

1) Ordinær generalforsamling 18. mai 2015
Ordinær generalforsamling holdes 18. mai. Innkalling sendes ut senere. Eventuelle forslag må sendes styret innen 1. april 2015.

2) Innbruddsforsøk – pass på!
Det har de siste dagene vært et par innbruddsforsøk hvor en person har forsøkt å åpne vinduer. Pass på vinduer som står i luftestilling, og følg med på egen og naboenes bolig. Meld fra til politiet og styret dersom dere merker noe unormalt

3) Brøyting i borettslaget
Det har vært spørsmål om hva som kan forventes av standard for brøyting. Følgende gjelder: OVS brøyter i borettslaget alle dager. I utgangspunktet er det ikke helgevakt for brøyting (ingen «garanti») men i praksis brøytes det også i helger.

Som utgangspunkt brøytes hele borettslaget en gang om dagen. Parkeringsområder og hovedferdselsveier brøytes oftere. Ved store snefall tilstrebes å holde også mindre veier åpne, men kapasiteten er i praksis begrenset. Styret vil vurdere hva som ev. kan gjøres for å bedre kapasiteten i perioder med mye snø.

De som brøyter hos oss har tre borettslag som de skal brøyte. Det er vårt som skal tas først grunnet alle bakkene vi har. Det tilstrebes å skifte på hvor brøyting i vårt borettslag påbegynnes (mindre veier) og avsluttes for å sikre at ikke noen «alltid blir sist».

Med vennlig hilsen

Styret i Sankthansfjellet Borettslag    
Haugerud, i februar 2015