Rundskriv 3 / 2015

Dugnad 28. april 2015
Årets ordinære vårdugnad er 28. april. Vi håper på godt oppmøte og godt humør for å klargjøre vårt flotte borettslag. Som vanlig vil det deles ut forfriskninger. OVS og styret kommer, kommer du?

  • For effektiv dugnad oppfordrer vi til innsats på fellesområdene også før selve dugnadsdagen. Før dugnadsdagen kan rodene selv avvikle lokale dugnader.
  • Søppelsekker i tilstrekkelig mengde vil deles ut til rodekontaktene. OVS vil fortløpende fjerne det som samles opp av kvist og kvast. Oppsamlede sekker skal legges på egnede steder, slik at traktoren fra OVS lett kan fjerne dem.
  • Rodekontaktene bes finne egnede steder for oppsamling av løv/grener mv., gjerne i forbindelse med søppelanlegg. Grus som ligger igjen skuffes/rakes sammen og legges godt synlig for OVS.
  • På dugnadsdagen legges det ut jord ved garasjeanlegg 2 (v/ gangveien mellom Haugerudveien og Venåsveien). De som trenger jord til fellesarealer og egne områder kan hente her eller anmode OVS om tilkjøring.
  • På lekeplass 1 i Haugerudveien skal støtmattene kostes. På lekeplass 2 og 3, hhv i Lille-Larsbråtvei og ved snuplassen i Larsbråtveien, skal sanden rakes og freses/luftes. Ugress skal fjernes, og busker klippes der det er nødvendig.
  • Områder som ligger i utkanten av borettslaget, langs Larsbråtveien og Haugerudveien, inngår også i dugnadsarbeidet. Her er det mye løv og grus i kantene!
  • Styret sørger for forfriskninger og boller til alle. Barn som deltar aktivt, vil bli premiert.

Komprimatorbil
Som et alternativ til tidligere år vil vi å benytte oss av en komprimatorbil i stedet for å sette ut kontainere på utvalgte steder i borettslaget.

Hovedgrunnen til dette er sparte kostnader. De siste årene har vi brukt rundt 60.000 kr. på denne tjenesten. De andre borettslagene i OVS-systemet har benyttet seg av dette de siste årene med gode erfaringer

Den store forskjellen er at den vil være tilgjengelig i en kortere periode. Vi har satt av følgende samlingspunkt og tider:

·         Øverst i Larsbråtveien - tirsdag den 28. april fra kl. 17 - 18

·         Snuplassen i Lille larsbråtvei - tirsdag den 28. april fra kl. 18 - 19

·         Garasjeanlegg 2 - tirsdag den 28. april fra kl. 19 - 20

·         Garasjeanlegg 1 - tirsdag den 28. april fra kl. 20 - 21

Altså same dag som dugnaden.

 

Vi minner om hva som IKKE kan kastes i disse komprimatorene:

·         Farlig avfall (se www.franzefoss.no)

·         Impregnert trevirke og kreosot

·         Brann- eller eksplosjonsfarlige materialer

·         Gips

·         Asbestholdige materialer

·         Våtorganisk (som matavfall osv.)

·         Medisinsk avfall (leveres på apotek)

·         Bildekk (leveres hos forhandler)

·         EE-avfall (elektrisk) (leveres hos forhandler)

·         Kuldemøbler (kjøl, frys) (leveres hos forhandler)

Hageavfall skal legges i egen konteiner ved vaktmesterbrakka eller i sekker ved søppelanlegg.

Det må heller ikke hensettes ting som ønskes kastet etter at komprimatorbilen har forlatt stedet.

 

Du bør sjekke din garasjeport!
Styret har registrert at det er flere som har problemer med garasjeportene. I de fleste tilfeller dreier dette seg om slitte trinser som “faller” og blir liggende på skrå slik at porten “hopper” ut. Dette kan føre til farlige situasjoner.

Oppsal Vaktmestersentral (OVS) er imidlertid behjelpelige med utbedring av garasjeportene. NB! Dette skjer da for egen regning da garasjeporter er andelseiers ansvar etter vedtektene.

Med vennlig hilsen

Styret i Sankthansfjellet Borettslag    
Haugerud, i april 2015