Rundskriv 1 / 2016

Takrenovering – ekstraordinær generalforsamling 3. mars 2016
Det blir ekstraordinær generalforsamling 3. mars om takrehabilitering. Egen innkalling distribueres.

Søppelanlegg i Lille Larsbråtvei er skalert ned 
Den minste beholderen for restavfall er avstengt fra primo januar som en forsøksordning. Besparelsen årlig er ca. kr. 60 000.- på dette.

Styret vil fortløpende vurdere situasjonen ved dette og øvrige anlegg, og vurdere å utvide kapasitet dersom det er behov.  Samtidig ber vi beboerne utvise tålmodighet dersom det i korte perioder er kapasitetsutfordringer på enkelte anlegg da det er store kostnader å spare ved ikke å ha overkapasitet.

Forslag til ordinær generalforsamling 18 mai 2016
Det holdes ordinær generalforsamling 18 mai 2016. Eventuelle forslag må fremmes styret innen 25. mars 2016.

Dugnad 2. mai
Nærmere informasjon blir gitt.

Komprimatorbil
Det vil i år, som i fjor, bli bestilt en komprimatorbil for kasting av husavfall. Planen er at dette skal komme primo juni. Nærmere informasjon vil bli gitt i forkant. Når det gjelder konteineren ved vaktmesterbua skal denne KUN benyttes til grøntavfall.

Sprengningsarbeid for utvidelse av vanntunnel
Kommunen gjennomfører sprengninger i området. Vi har opplevd noe setninger på garasjeanlegget i Larsbråtveien (nr. 4). Dersom noen opplever problemer knyttet til dette meld fra til styret.

 

Med vennlig hilsen

Styret i Sankthansfjellet Borettslag
Haugerud, februar 2016