Rundskriv 2 / 2016

Takrenovering – nytt takbelegg på hovedtak

Styret har valgt totalentreprenør for taktekking, som er Nortekk AS.

Arbeidene innebærer at det legges ny papp på eksisterende takbelegg, og skal utføres over to år. Nye taksluk monteres. Beslag på tak gjenbrukes eller byttes. Eventuelle råteskader i takene utbedres. Arbeidene sluttføres hvert år før vinteren. KPP Byggadministrasjon er vår tekniske representant under gjennomføringen, og har den daglige kommunikasjon med Nortekk.

Når skal min bolig tekkes?

Det planlegges for at øverste del av borettslaget fra Larsbråtveien 139 (midt i Lille Larsbråtvei) tekkes i 2016, mens Haugerudveien og Larsbråtveien 1-137 tekkes i 2017.[1]Arbeidene starter fra 27. april 2016 med husgruppene Larsbråtveien 247-265 og deretter nr. 229-245.

Praktisk rundt gjennomføring:

Arbeidene skjer på dagtid mandag-fredag fra kl. 07:00 til 19:00. Det må påregnes arbeid på lørdager fra kl. 09:00-15:00.

Arbeidene vil normalt ikke medføre spesielle større belastninger/ulemper for den enkelte. Det benyttes såkalte oppgangstårn, slik at det ikke blir stående større rigg/stillas i arbeidsområdene.[2] Nortekk vil gjøre det de kan for å holde arbeidsplassen ryddig. Men det vil være en del materialer og arbeidsutstyr plassert omkring, samt en arbeidsbrakke. Det vil også forekomme noe støy når arbeidet pågår. Vi ber beboerne være overbærende med dette.

Strøm

Nortekk må ha tilgang til strøm. Vi vil, som vi gjorde det ved forrige rehabilitering, be beboere i hver husgruppe om å stille et 16 amp. uttak til disposisjon. Det dreier seg om et lite strømforbruk.

Piper

Alle piper vil bli befart av fagfolk slik at de som MÅ bytte/reparere får beskjed om dette. Det må påregnes en kostnad i størrelsesorden 10-12 000 kr. hvis beslag må byttes. Etter vedtektene må kostnader knyttet til pipe herunder beslag mv. betales av hver enkelt. Nærmere informasjon om priser mv. vil bli gitt.

De som ønsker å bytte/fjerne pipe eller har problemer med denne må melde dette til styret snarest.

Overlys?

Nortekk tilbyr overlysløsning som tilvalg. Overlys er et vindu som installeres på taket for å få mer lys inn i stuen. Spesifikasjoner for vindu som tilbys er enda ikke klart (det må avklares hva som er hensiktsmessig). Pris vil være i størrelsesorden 27.000 inkl. mva. Det er en fordel å koordinere overlysløsning med takarbeidene nå, men løsninger vil også kunne installeres i ettertid. I forhold til Nortekks pris vil gjennomføring ved dette selskap senere kunne medføre noe merkostnader.[3] Vi ber om at interesserte beboere gi en uforpliktende melding til styret slik at vi får en viss formening om omfanget. Et produktark for overlyskupler ligger fra tidligere på vår hjemmeside:

http://www.sankthansfjellet.no/Portals/34/BF%20525_775%20OVERLYSKUPLER.pdf

Nærmere informasjon om løsninger som tilbys vil bli gitt. Bestilling skjer via styret.

Spørsmål?

Spørsmål den enkelte måtte ha før/under arbeidene kan rettes til styret v/ Anders M. Pilgaard. Benytt primært e-postadresse sankthansfjellet@gmail.com eller styrets postkasse v/ Larsbråtveien 223. Eventuelt ring 474 08 313.

Kontakt ev. Erland Vestby, Larsbråtveien 203 eller Trygve Eidsvik, Larsbråtveien 127.

Med vennlig hilsen

Styret i Sankthansfjellet Borettslag
Haugerud, april 2016

[1] 8 boliger som er tekket i løpet av de siste 5 år tekkes ikke om.

[2] Oppgangstårn etableres for de første to husgrupper på vestside av Larsbråtvn. 255 og nordside på nr. 237 dagen før oppstart.

[3] De første husgruppene hvor arbeid starter opp vil få noe tid til å områ seg, slik at merkostnader ved bruk av Nortekk ikke vil påløpe på disse boligene.