Rundskriv 3 / 2016

Dugnad 2. mai 2016
Årets ordinære vårdugnad er 2. mai. Vi håper på godt oppmøte og godt humør for å klargjøre vårt flotte borettslag. Som vanlig vil det deles ut forfriskninger. Oppsal Vaktmestersentral og styret kommer, kommer du? Styret sørger for forfriskninger og boller til alle. Barn som deltar aktivt, vil bli premiert. Søppelsekker deles ut til rodekontaktene før dugnadsdatoen. 

Felles oppmøte på lekeplassene kl. 18.
Vi ber alle møte på lekeplassene kl. 18 der nødvendige oppgaver blir tildelt.
For effektiv dugnad oppfordrer vi til innsats på fellesområdene også før oppmøte tidspunkt og gjerne før selve dugnadsdagen. 

Prioriterte oppgaver 
☻ Vi ønsker at så mange som mulig kan være med på å flytte kvisthauger fra trefelling mv. til kontainere som etableres for GRØNTAVFALL. Store hauger med kvist ligger i skråning mot Venåsveien og gangveien ved garasjefelt 2. Mye kvist på alle kollene. NB! Ta med gode arbeidshansker.

☻ Videre ønsker vi å ta ned små-løvskog der dette kan skape problemer senere for bygninger, veier, kabel/-ledningstraseer og for utsyn når dette blir stort i løpet av 4-5 år. Forebygg fremtidige problemer. 
De som ikke når lekeplassene til avtalt tid, kan bevege seg mot koller og lier hvor busker og grener fraktes til kontainer eller egnet sted for traktor som tar dette videre.

☻På lekeplass 1 i Haugerudveien skal støtmattene kostes. På lekeplass 2 og 3, hhv i Lille-Larsbråtvei og ved snuplassen i Larsbråtveien, skal sanden rakes og freses/luftes. Ugress skal fjernes, og busker klippes der det er nødvendig.
 
☻Områder som ligger i utkanten av borettslaget, langs Larsbråtveien og Haugerudveien, inngår også i dugnadsarbeidet. Her er det mye løv og grus i kantene!

 På dugnadsdatoen utfører vi ikke arbeid ved eget inngangsparti mv.
 
Komprimatorbil 3. mai for husholdningsavfall 

Det kommer komprimatorbil i borettslaget 3. mai for kasting av husholdningsavfall. (NB: IKKE SPESIALAVFALL). Legg merke til at dette er dagen etter dugnaden.

Komprimatorbilen starter kl. 17 fra snuplassen øverst i Larsbråtveien. Vedlagt følger «Rutetabell» for komprimatorbilen. Den som vil kaste avfall må selv være tilstede. 


El-bil
For deg som har /planlegger elbil eller ladbar hybridbil:

Styret har satt ned en gruppe som skal utrede muligheter for lading av elbil i borettslaget.  Gruppen ledes av nestleder i styret, Erland Vestby.
For å få en oversikt over behovet i borettslaget, og mulig kommende behov ber vi alle beboere som har elbil eller ladbar hybrid, eller som vurder å anskaffe ladbar bil om å fylle ut skjema på neste side og legge i styrets postkasse utenfor styrerommet i Larsbråtveien 223 ved snuplassen. Ev. scann og sende til styrets e-post: sankthansfjellet@gmail.com 

ELBIL OG LADBAR HYBRID - UNDERSØKELSE i SANKTHANSFJELLET BORETTSLAG 

1:  Har du elbil eller ladbar hybrid eller vurderer du å kjøpe en av delene i løpet av året?

Jeg har elbil                                                  Ja               Nei

Jeg har ladbar hybrid                    Ja         Nei

Jeg vurder å kjøpe elbil/ladbar hybrid i løpet av året    Ja        Nei

2:  Hva slags elbil /ladbar hybrid har du?  

Merke og årsmodell.                                    

3:  Har bilen mulighet for å velge hvor mye amper den skal trekke under lading?

6 A                10A            16A                    

4:  Hva slags ladekabel har du?                                

Vanlig  plugg for ”husholdnings” stikkontakt (shuco)                             

Spesialkabel    (for ladeboks fra og med 16A)                                                   

Har  ladekabelen innstilling for langsom lading (6A)?

5:  Har du garasje i borettslaget?                            

Hvilket  felt?                                            

Hvilket nummer på garasjen.                                

6: Ønsker du mulighet til å lade i garasjen.        Ja        Nei        
(Kostnader kan påløpe for beboer for el. Installasjon)

7:  Er du interessert i at borettslaget søker kommunen om  å opprette ladestolpe i borettslaget?
                        Ja        Nei        
For best å kunne vurdere muligheter for ladestasjoner, er det ekstremt viktig at samtlige som har elbil/ladbar hybrid eller vurderer å skaffe seg det, svarer på dette skrivet innen svarfristen.

Frist for innlevering av skjema er innen 3. mai til styrets postkasse i Larsbråtveien 223.  Ev. scann og sende til styrets e-post sankthansfjellet@gmail.com 


NB:  Kan også leveres samtlige i styret i løpet av dugnaden 2. mai.