Rundskriv 5 / 2016

Maling
Vi ber de det gjelder om å male vinduer inkl. terrasserdører som er hvite. Disse er innmontert av andelseier og skal males av vedkommende. Spesielt gjelder dette vinduer og dører som er synlig for passerende. Dersom beboer som selv har satt inn dette vil det kunne bli malt på beboers regning om det ikke utføres.

Det er også en del boder som ikke har fått malt det andre strøket (etter rehabiliteringen). På malte boder er spikerslagene malt (det er også noen som KUN har malt spikerslagene - det holder ikke! J). Enkelte garasjedører og grunnmurer trengs også et strøk.

Ta kontakt med vaktmestersentralen og oppgi navn, adresse og telefonnummer, så får dere utlevert maling. Benytt e-post: kontor@oppsalvaktmestersentral.no eller legg en lapp i postkassen på vaktmesterbygget i Larsbråtveien.

Påkjørsel garasje
En garasje på garasjefelt 4 ble påkjørt i våres. Dersom det finnes vitner til dette ber vi at styret kontaktes slik at vi kan ta dette videre.

Fremdrift taktekking
Taktekkerne har nå tatt en pause i tekkingen frem til og med uke 31. Fremdriften ligger godt an i forhold til planen.

Det er beboere som har nevn at det kommer litt mer lyd av vannet i avløp når det regner. Mest sannsynlig er at det kommer fra de nye nedstikksluk som brukes.

Trosterud-/Haugerud-dagen
Vi minner om gatefesten den 27. og 28. august. Mer informasjon har vi lagt ut på våre hjemmesider:

http://www.sankthansfjellet.no/Portals/34/Brosjyre%20Gatefest.pdf

Tilvalg overlys, oppdatert info om tilbud og om hvem som retter søknad hvor når det gjelder pipe
Vi henviser til forrige rundskriv om dette. Vi har imidlertid fått priser på kr. 100-150.000 for installasjon av Velux-vinduer. Vi oppfordrer beboere i tillegg å gjøre sine egne undersøkelser dersom det er interesse for dette.

Styret er tilgjengelig for beboerne
Styret vil, som en prøveordning, være tilgjengelig for beboerne første halvtime av hvert styremøte. Ingen sak er for liten for å bli tatt opp. Utover høsten vil styremøtene avholdes som fast dato på første tirsdag hver måned kl. 18 (med start 2. september). Sjekk hjemmesiden for oppdatert info om dato for styremøter, eller ta kontakt med styret på forhånd i tilfelle styremøtet er flyttet.

Bytteordning og komprimatorbil
På oppfordring fra beboere vil vi sørge for at det kommer en komprimatorbil på ettersommeren. Denne gangen vil vi også gjøre et forsøk med gjenbruk/bytteordning. De som har noe de ønsker å kaste, men som kan komme til nytte for andre, setter dette ut noen dager i forveien, slik at det kan hentes før komprimatorbilen kommer. Nærmere informasjon gis over ferien.

Hageavfall
Konteineren for hageavfall ved vaktmesterbrakka vil bli sperret for beboere. Årsaken er at det legges alt mulig avfall i disse, også fra folk utenfor borettslaget. Dette medfører til dels høye kostnader. Hageavfall skal heretter legges på egnede plasser rundt i borettslaget (de plasser som benyttes ved dugnad).

Vi ønsker dere alle en riktig god sommer!!

Med vennlig hilsen

Styret i Sankthansfjellet Borettslag
Haugerud, juni 201