Rundskriv 7 / 2016

Høst og vinterforberedelser
Vi ber alle om å:

  • Fjerne løv i takrenner mv. på hus og bod. Det er spesielt viktig regelmessig å        sjekke avrenning fra bodtak. Vi har hatt mange lekkasjer med utgangspunkt bl.a. i nedfall som sperrer. Ved isolerte boder må andelseier erfaringsvis ta mye av kostnadene selv.
  • Fjerne løv på garasjetak. Da holder de lenger og felleskostnad holdes nede
  • Ha på utelys på boder mv.
  • Ikke tette igjen lufteluker i grunnmur. De skal holdes åpne med mindre det er
  • erfaring for at det fryser om vinteren. Et tips i tilfelle er å tette lukene med snø.
  • tappe av utekraner som ikke er frostsikret. Disse er andelseiers ansvar.

Låsing av garasjer
Styret mottar en del henvendelser fra beboere om at det er garasjer som står åpne og er ulåste. Ikke bare gjør dette at uønskede personer får tilgang til denne garasjen, men også nabogarasjene da det kun er et nettinggjerde som skiller garasjene.

Alle garasjer skal være låst til enhver tid.

Søppel og Fettvett
Julen nærmer seg med stormskritt. Erfaringsmessig så vil det bli ekstra med søppel i denne perioden. Vi må gjøre oppmerksom på at det ikke skal plasseres søppel på utsiden av søppelkonteinerne. Er det fullt må dere gå til en annen konteiner eller oppbevare dette midlertidig hjemme (boden).

Husk at gavepapir kildesorteres sammen med øvrig papiravfall. Det eneste du må huske på er å fjerne pyntebånd og andre innpakningsprodukter som ikke er papir.

Et annet godt tips er også å la fettet fra julematen stivne i grytene for så å kildesortere dette med matavfallet. Kastes dette i avsluket er det fare for at dette kan bli tett.

Brannsikkerhet
Borettslagets brannvarslere skal du teste regelmessig, og ordinære batterier byttes årlig. Varsler kan slutte å fungere uten å gi pipelyd. Ved test av brannvarsler er det ikke tilstrekkelig å trykke på knapp på varsleren. Test røykvarslerne ved å brenne av to fyrstikker, og la røyken treffe varsleren (ikke la flammer treffe varsleren). Dersom utstyret er defekt meldes dette skriftlig til styret.

Ved installasjon av private brannvarslings/tyverianlegg skal IKKE borettslagets tre varslere i bolig nedmonteres.

Meld fra dersom branntrommel mangler (noen få har valgt brannsluknings-apparat, som skal være levert nytt i 2012). Branntrommel skal ikke brukes til vanning eller tas ut av bolig.

Vi anbefaler den enkelte selv å anskaffe trommel/brannslukningsapparat i etasjen hvor borettslagets branntrommel ikke er plassert. Brannslukningsapparat må være nyere, kontrollert apparat. (De gamle utfasede apparatene fra -90 tallet vil neppe fungere i praksis og bør leveres av den enkelte som spesialavfall/resirkulering på miljøstasjon/Haraldrud).

Vi anbefaler alle å skifte til automatsikringer. Test jordfeilbryter årlig ved å trykke på knapp for dette.

Vi ber alle gå igjennom egenkontrollskjemaet som følger vedlagt.

Økning av felleskostnader
Felleskostnadene vil øke med kr. 300 fra januar. Dette er 100 kr. mindre enn hva som ligger til forutsetning i fm. takrehabiliteringen (se rundskriv 2015/6).

I tillegg til at dette skal dekke deler av takrehabiliteringen tar denne økningen også høyde for generell prisstigning på kommunale tjenester, forsikring, osv. Evt. renteendringer vil kunne påvirke felleskostnadene i løpet av året.

Miniatyrhus
På beboermøtet i mai høstet et forslag om å bygge miniatyrhus i borettslaget bred støtte. Nina Øystad-Larsen og Ingebrigt Foros har tatt på seg arbeidet med å utarbeide tegninger av to alternativer. Det er i arbeidet lagt vekt på at miniatyrhusene skal passe inn i borettslaget rent arkitektonisk samt at de skal kunne være til glede for barn i alle aldre. De vil ha grunnareal på mellom 10 og 12 kvadratmeter. Styret vil legge ut disse alternativene på hjemmesiden.

Søndag 8. januar kl. 16 holdes det beboermøte om miniatyrhusene på styrerommet i Larsbråtveien 223. Dersom du har en ønsket plassering av et miniatyrhus kan du legge den frem på møtet eller sende en e-post til nina@oystad-larsen.no.

Styret vil med dette ønske alle en riktig god jul og et godt nytt år.

Haugerud, desember 2016