Rundskriv 1 / 2017

El-sjekk garasjer
Som en oppfølging av el-sjekken vi hadde i 2013 har vi de siste ukene hatt befaring på garasjeanleggene. Dette ble gjort i samarbeid med vår "huselektriker" Roger Dalby. Noen garasjer ble det bemerkninger på. Disse vil bli tilskrevet om ikke altfor lang tid.

Takrehabiliteringen, innkreving av pipekostnader
Når det gjelder belastningen på pipe-arbeidet vil vi sende ut dette i løpet av måneden. Se rundskrivene 4 og 6 fra 2016.

Kabel-TV / internett
Vår bindingsperiode med Canal Digital gikk ut ved årsskiftet. I den forbindelse har styret valgt å henvende seg til flere tilbydere for å få tilbud på leveranse av TV-signaler og internett. Styret planlegger for å skifte ut det eksisterende kabelnettet (coax) med fiber. Alle vi har snakket med tilbyr seg å bytte denne mot at vi inngår en avtale på 5 år. Vi kommer med mer info når mer er klarlagt.

Vaktmestrene
Vi minner om at vaktmestrene ikke skal kontaktes direkte for å få utført arbeider. Alt arbeid de skal gjøre skal formidles via vaktmestersentralen (e-post: kontor@oppsalvaktmestersentral.no, Telefon. 22 76 28 80).

Garasjeporter
Det meldes stadig og garasjeporter som står åpne eller er ulåste. Det er viktig at disse låses da det kun er en netting mellom garasjene og dersom man har tilgang til én garasje er det lett å komme seg inn i nabogarasjene.

El-biler, lad-bare hybrider og ladeplasser
El-bil gruppa i borettslaget arbeider med forslag til styret om å opprette 6 ladeplasser for el-biler og lad-bare hybrider i borettslaget, (3 ladestolper). For å få oversikt over hvor mange som er interessert i at det opprettes ladeplasser, ber vi om at de som allerede har el-bil eller lad-bar hybrid eller som vurderer å 2 skaffe seg det i fremtiden, og som ønsker å ha lademulighet i borettslaget, sender en mail til: gerdinger@gmail.com Dette er foreløpig bare en undersøkelse, og ingen bindende påmelding.

Forslag til generalforsamling
Frist for å komme med forslag til generalforsamlingen er 10. mars

Med vennlig hilsen Styret i Sankthansfjellet Borettslag
Haugerud, januar 2017