Rundskriv 2 / 2017

Dette er et rundskriv som i sin helhet tar for seg skifte av leverandør av kabel-TV og internett.

Bakgrunn
Vår avtale med Canal Digital (CD) som "låste" oss i to år utløp i november 2016. Styret fant det da naturlig å gjøre en undersøkelse om det fantes alternative leverandører som kunne tilby oss tilsvarende tjenester. I tillegg var vi interessert i løsninger "for fremtiden". Vi sendte da ut en forespørsel til CD, Get og Homenet/RiksTV. Vi satte et krav til alle at det skulle leveres fiberkabling til samtlige boenheter i borettslaget for å erstatte den gamle kablingen vi har i dag (coax). Etter en samlet vurdering har styret kommet fram til at en avtale med Homenet/RiksTV vil være det mest optimale for borettslaget.

Det er Homenet som leverer kablingen og internett, mens RiksTV leverer TV-signaler. Men selv om det er to leverandører er det kun ett kontaktpunkt/kundeservice inn til de begge.

Bredbånd vs TV - fibernett
TV vil i fremtiden i mye større grad bli distribuert via internett i stedet for lineært slik vi kjenner i dag i form av TV-pakker. Styret vil i avtaleperioden likevel fortsatt fasilitere en kollektiv grunnpakke for TV da dette er det mest hensiktsmessige for mange av våre beboere. Dette betyr at alle vil ha TV-pakke inkludert i husleien slik vi har det i dag.

Fremtidens krav til infrastruktur og tjenester via bredbånd tilsier at det absolutt mest optimale er fiberkabling grunnet kapasitet og stabilitet.

Avtaleperiode
Intensjonen er å inngå en avtale på 3 år hos RiksTV og 5 år for Homenet.

Etter disse 5 årene er kablingen vår eiendom (uten merkostnader)

Dette medfører at vi kan bytte leverandør av TV-signaler om 3 år og leverandør av internett om 5 år. Se for øvrig ytterligere info om dette under avsnittet "Kabling".

TV-kanaler
Vi vil alle få installert en boks som sørger for at TV-signalene kommer inn i stuen. Denne boksen har ikke opptaksmulighet, men en mulighet for å kunne gå inn på et arkiv for å se programmer én uke bak i tid. Skulle man ønske å likevel ha opptaksmulighet vil hver enkelt kunne kjøpe en alternativ boks med denne muligheten. RiksTV tilbyr oss denne for kr. 990 (veiledende er 1.799). RiksTv har også "4 TV for pris av 1" Det vil si at om du har hytte, båt. campingvogn eller behov for flere tvbokser i hjemmet, vil du få intill 4 stk på abonementet ditt uten noen ekstra kostnad i mnd, utover innkjøp av en tvtuner som blir engangsbeløp. De har også tilrettelagt for TV via nettbrett eller smart-telefon for de som ønsker det. De har også egne RiksTv jr for de små som er inkludert.

RiksTV har et litt annet kanalutvalg som de to andre . Skulle det være ønske om andre kanaler enn de som RiksTv har i sin tvpakke, vil det være flere muligheter. Man kan enten streame dette via nettet dvs at de kan sees på internett. eller man kan skaffe et abonnement ved feks Viasat gjennom Homenet. Dette vil medføre en ekstra boks og kostnader for de som vil ønske dette. Til opplysning så er prisen for Viasat kr 399 pr. måned for "stor" pakke inkludert sportskanaler og Viaplay (det er disse sportskanalene som fra 1. april vil komme i grunnpakken til Canal Digital).

På oversikten sist i dette rundskrivet står det at TV3, TV4 og TV6 ikke er i kanalpakken for fiber. Som det også står er RiksTV i forhandlinger om disse kanalene.

Kabling
Det er, som sagt et fiberkabel som skal monteres. Homenet leverer et såkalt "Punkt til punkt"-løsning. Essensen i denne løsningen er at samtlige boenheter får "hver sin fiber" strukket fra en hovedtavle. Fordelen med dette er at dersom det blir feil på en kabel er det kun den ene boenheten som mister signalene. Når avtaleperiodene er over (hhv. 3 og 5 år) vil det være mulig at hver enkelt boenhet å velge den leverandøren de selv ønsker. Men det er opp til det enhver tid sittende styre om dette skal tillates. I dag 3 er det svært lønnsomt å inngå kollektive avtale på TV-signaler, men hvem vet hva fremtiden bringer. Den informasjonen styret har innhentet sier alle at dette er den infratrukturen som er det absolutt mest fremtidsrettet og vil gjøre oss rustet til å møte de utfordringer som kommer innen internett/bredbånd.

Pris
Avtalen med HomeNet/RiksTv medfører en økt månedskostnad pr. boenhet på kr. 30. Dette vil ikke medføre økning i husleie.

Installasjon
Når kabelen er installert vil det komme en installatør og montere utstyret hos hver enkelt av oss. I tillegg vil de gi en opplæring av utstyret. Dersom noen skulle ha behov for ytterligere opplæring etter noen dager vil de komme og ta opplæringen pånytt.

Internett
I den 5-årsperioden som er aktuell å inngå avtale med Homenet er det kun internettsignaler fra dem som kan leveres gjennom fiberkabelen. Men de har svært hyggelige priser:

• Fiberbånd 100/100 kr. 299 pr. måned
• Fiberbånd 500/500 kr. 399 pr. måned
• Internet unlimited 1000/1000 kr. 499 pr. måned

Canal Digital
Dersom dere har kjøpt inn utstyr fra CD (f.eks. T-We-boks) er dette deres eiendom og kan selges eller lagres. Det er ikke refusjon for disse. Når det gjelder abonnement dere har gjennom CD (internett eller TV-pakker) vil disse kunne sies opp selv om det er inngått en avtale som strekker seg utover perioden vi har CD. 4

Tilbakemeldinger ifra beboere
Styret imøteser gjerne synspunkter på skifte fra CD til Homenet/RiksTV i styrets postkasse eller via epost: sankthansfjellet@gmail.com innen 2. April 2017.

Med vennlig hilsen

Styret i Sankthansfjellet Borettslag
Haugerud, mars 2017